Ska inte behöva ”kriga” för vård

Vi i patientorganisationen ILCO har haft två orosfrågor under många år. En av dem handlar om tarmscreening som ska börja göras från och med i år. Detta innebär att alla över 60 år ska erbjudas en undersökning av tarmen för att hitta eventuell tarmcancer tidigt, då kan nämligen 80 procent helt botas. Screening görs redan idag för att tidigt upptäcka bröst- och livmoderhalscancer.
När det gäller tarmcancer, som drabbar 6 000 svenskar varje år och som är en av de mest dödliga cancerformerna, har undersökningsmetoderna funnit tillgängliga länge. Redan 2013 slog Socialstyrelsen fast ett nationellt screeningprogram beräknas minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent. Sjukvården skulle därmed kunna rädda cirka 300 liv varje år.

Det innebär att drygt 1 800 liv fram till nu, april 2019, skulle kunna ha räddats. Det är lite fler människor än vad som bor i exempelvis hela Teckomatorp eller Kågeröd.
Region Stockholm-Gotland har haft tarmcancerscreening sedan 2008. Grattis till stockholmarna och gotlänningarna!
I Region Skåne diskuteras det nu om screening ute i de olika sjukvårdsregionerna. Några beslut är inte fattade, och Regionalt Cancercentrum Syd har redan flaggat för att det sannolikt inte kan införas för hela gruppen 60 – 69 år utan att man får börja med dem som fyller 60 år under 2019.
Förklaringen är ”kapacitetsbrist”. Ändå har man kunnat planera för detta sedan 2013!
Vår andra orosfråga som vi haft i flera år rör RAS-test. Testet är ett etablerat biomarkörtest som ska användas vid spridd tarmcancer, hittills har det inte använts som det ska i Sverige vilket vi är ganska ensamma om i Europa.

RAS-testet är livsavgörande, det visar vilken behandling patienten ska ha. 50 procent har en viss mutation i tumören och ska därför ha en specifik behandling.
Denna information kan man bara få genom att RAS-testa personen och det ska naturligtvis göras innan man påbörjar behandling så man vet vilken behandling som patient kommer att få effekt av.
Vi har medlemmar som inte hade levt idag om de inte tvingat sig fram och fått göra ett RAS-test vid diagnos spridd tarmcancer och sen kunnat få rätt behandling.
Nu har vi fått besked från ansvarig läkarorganisation, Gastrointestinal Onkologisk Förening, att de skrivit in just detta i det kommande vårdprogrammet. Vårdprogrammet är det som alla sjukhuskliniker ska följa för vård och behandling av personer med tarmcancer.
Äntligen ska förhoppningsvis svenska tarmcancerpatienter få samma möjlighet till förlängd överlevnad som patienter i övriga Europa. Vår oro börjar släppa!

Det är lätt att ibland känna missmod, men vi är mer arga. Vi är positiva till att RAS-test nu kommer att göras vid korrekt tillfälle men vad gäller införandet av screening, känner vi en stor oro för att detta kommer att skapa stora skillnader i landet.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...