Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg och Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz undertecknade avtalet vid en ceremoni på Rådhuset. Foto: Lars Johansson

Nytt samverkansavtal driver på utvecklingen

Lund Kommunen och universitetet har nu slutit ett nytt samverkansavtal som innebär en utveckling av föregångaren från 2014 då samarbetet för första gången formaliserades.

Avtalet undertecknades på måndagen av kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg och universitetsrektorn Torbjörn von Schantz vid en ceremoni på Rådhuset, följd av en gemensam middag för universitetsledningen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det nya avtalet ska tydliggöra och konkretisera det gemensamma ansvaret inför framtiden.
Det utgår från fyra fundament med underrubriker: 1. Stadsutveckling, 2. Publika kultur- och museiverksamheter, 3. Näringsliv och innovationssystem, 4. Studenter.
– Ett nära samarbete med universitetet är avgörande för att Lund ska bli en ännu starkare regional motor med nya företag och fler arbetstillfällen som baseras på innovationer från forskarvärlden, säger Philip Sandberg.

Torbjörn von Schantz konstaterar att samarbetet kring infrastruktur, bostäder och skolor är avgörande för att locka och behålla kompetens.
– Tillsammans är vi väldigt starka och det går inte att köra ett eget race, säger han.
Philip Sandberg lyfter även fram samarbetets betydelse för att utveckla Lund som besöksmål.

– Det är också viktigt att kommunen på ett bättre sätt närmar sig studenterna – när jag själv var student upplevde jag Lunds kommun som ganska anonym, säger han.
De båda pekar vidare på vikten av att skolorna och universitetet närmar sig varandra.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tänker du köpa en mobillåda till någon i julklapp?

Visa resultat

Loading ... Loading ...