Hbtqia-personer mår sämre. Bild: TT

Samlad bedömning behövs

De senaste 25 åren har reformerna på hbtq-området varit många, vilket är bra och något som Öppna Moderater välkomnar. Fortfarande har dock inte hbtq-personer samma rättigheter och möjligheter som heterosexuella. Det måste till ett samlat grepp kring hbtq-personers villkor och vilka reformer som krävs.

Det är i år 40 år sedan homosexualitet slutade vara en sjukdom, men många homosexuella blir sjuka av den stress och press från ojämlika samhällsförhållanden som hbtq-personer lever under.
Hittills har reformerna varit splittrade och ingen har tagit ett helhetsansvar för hbtq-gruppen, bortsett från den borgerliga alliansregeringens hbt-strategi som nu fallit i glömska. HBT-personer lever än idag under mycket sämre förhållanden än heterosexuella personer. Det är rimligt att satsa på att göra en samlad bedömning över situationen för hbtq-personer för att människor ska kunna leva likvärdiga liv oavsett läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

HBT-personer mår sämre än heterosexuella. Förekomsten av ohälsa genom riskmissbruk, ångestsjukdomar och depressioner är större hos personer som lever i samkönade äktenskap. Män som lever i samkönade äktenskap drabbas oftare av psykos än dem som lever i olikkönade äktenskap.
Kvinnor och män i samkönade äktenskap använder också mer psykofarmaka än motsvarande personer i olikkönade äktenskap. Vidare förekommer ökad dödlighet för personer i samkönade äktenskap, genom till exempel självmord och hiv/aids.

Unga hbtq-personer utsätts oftare för diskriminering, osynliggörande, trakasserier, våld och hot om våld än jämnåriga heterosexuella vänner, vilket påverkar hälsan negativt. Unga hbtq-personer är särskilt drabbade av våld och kränkningar i skolan. Detta påverkar förutom hälsan också den unges skolresultat och riskerar både vidare studier och framtida jobb. En fjärdedel av unga hbtq-personer har försökt ta livet av sig.

Fortfarande är förutsättningarna att skaffa barn för hbtq-personer sämre. Ensamstående kvinnor kan idag inseminera på sjukhus – i teorin. I verkligheten är köerna mycket långa, samma sak är det för lesbiska par. Skillnaderna mellan landsting/regioner är fortsatt stora. Lesbiska kvinnor tvingas adoptera barn som föds i relationen. Förutsättningarna för homosexuella män att skaffa barn är sämre än för lesbiska. Surrogatmödraskap hänvisas utomlands, och vid återresa till Sverige förekommer ofta problem med svenska myndigheter.
Det är nu efter 25 år av lappande och lagande av hbtq-rättigheter dags att göra en samlad analys av hur gruppen hbtq-personer ska kunna bli jämställda med jämnåriga heterosexuella personer i fråga om hälsa, familjeliv och rättigheter.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...