Genomsnitttspriset på skog var rekordhögt i Sverige 2018.

Rekordhöga priser på sydsvensk skog

På landet Priset på skogsmark nådde nya rekordhöjder i södra Sverige under 2018. Det visar en sammanställning som LRF Konsult har gjort.

LRF Konsult, som är landets största skogsmäklare, har summerat försäljningssiffrorna för fjolåret. Slutsatsen är att priset på skog i söder fortsätter stiga.
I Skåne, Blekinge och Halland ökade priserna med 4,6 procent. De tre länen har också landets högsta skogspriser med ett genomsnitt på 664 kronor per skogskubikmeter.

Samtidigt sjönk snittpriserna på skog i norra delarna av landet.

– Att genomsnittspriset för skogsmark fortsatt att stiga i södra Sverige, medan priset sjunkit i norra Sverige, spär ytterligare på prisskillnaden mellan våra landsändar. Ju högre priserna blir i Södra Sverige och ju lägre priserna blir i Norra Sverige, ja desto mer skog för pengarna får man i norra Sverige, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.
Förklaringen till de stigande priserna i södra Sverige är främst den starka konjunkturen.

– Ränteläget har varit lågt och skogsägaren har fått bra betalt för sin skogsråvara. Intresset för att investera i skog har varit stort och högkonjunkturen avspeglas i prisbilden, säger Markus Helin.
Genomsnittspriset för skog i hela Sverige steg under 2018 till 435 kronor per skogskubikmeter, vilket motsvarar en uppgång med 2,9 procent. Det är det högsta uppmätta genomsnittspriset sedan LRF Konsult startade sammanställa statistik 1995.

Detta trots att priserna i norr alltså sjönk under året.
– Redan vid halvårsskiftet såg vi att prisbilden var nedåtgående i norra Sverige. Men trots ett stort intresse och en uppgång sedan halvårsskiftet summeras ändå genomsnittspriset i norra Sverige till något lägre nivåer jämfört med 2017, säger Markus Helin.

Trots signaler om att konjunkturtoppen möjligen är nådd så spår LRF Konsult att intresset för skog kommer vara fortsatt stort under 2019 och att marknaden för skogsfastigheter kommer vara stabil.
Ränteläget kommer fortsätta vara lågt, spår LRF konsult, även om Riksbanken har höjt reporäntan och signalerat fortsatta höjningar i lugn takt.

– Skogsägaren är generellt lågt belånad, efterfrågan är stor och skogsägaren får fortfarande bra betalt för sin råvara. Bromsar konjunkturen in kraftigt under året med lägre priser på skogsråvara som följd och ett lägre intresse för investering i skog, kan prisbilden för skogsfastigheter påverkas, säger Markus Helin.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Webbkryss