Kimmo Rumpunen, växtförädlare på SLU.
Med nya och bättre anpassade sorter kan den svenska tillverkningen av äkta cider öka, menar Kimmo Rumpunen.

Det våras för svensk cider

På landet Tillverkning av äkta cider har traditionellt varit blygsam i Sverige, men det finns en stor potential. Det menar Kimmo Rumpunen, växtförädlare på SLU som deltar i ett projekt för att ta fram cideräpplen för svenska förhållanden.

Med äkta cider menas en dryck som uteslutande, eller åtminstone huvudsakligen, består av jäst äppelmust. Historisk sett har vi svenskar inte varit några stora producenter eller konsumenter av denna dryck, men en förändring kan nu märkas.

Det är denna ökande efterfrågan som ligger bakom den SLU-satsning som just nu har startat i Alnarp och på Balsgård utanför Kristianstad. Syftet är att ta fram nya äppelsorter som lämpar sig för svensk cidertillverkning.
– Det är framför allt den förändrade marknadsbilden som gör att vi har fått möjligheten att starta en must- och cideräppelförädling. Dels är det många konsumenter som efterfrågar drycker som är både alkoholfria och har låg alkoholhalt, dels är det företag som ser en möjlighet att utnyttja de här marknadsmöjligheterna. Samtidigt vill många odlare gärna medverka och satsa på nya sorter som kan vara ett komplement, säger Kimmo Rumpunen (bilden).
Sedan lång tid tillbaka bedrivs förädling av dessertäpplen i SLU:s regi. För att kunna tillverka kvalitetscider krävs dock andra egenskaper än de vi normalt efterfrågar hos äpplen som ska konsumeras färska.

– Det vi siktar på är att ta fram cideräppelsorter som har mer sötma och som också innehåller de här tanninerna som i stor utsträckning saknas i våra dessertäpplen. Man kan säga att vi vill utveckla bittersöta äpplen. Men det är också viktigt att de här sorterna är så friska som möjligt. Vi har sett vid provodling av utländska cideräppelsorter att de får ganska mycket sjukdomar, framför allt skorv, berättar Kimmo Rumpunen.
Ett tydligt mål är självklart också att sorterna ska vara bättre anpassade till ett lite kallare klimat. De flesta traditionella cideräppelsorter är anpassade för ett engelskt eller franskt klimat. Och med utvecklingen av nya sorter ökar potentialen ytterligare för svensk cidertillverkning, tror Kimmo Rumpunen.
– Det vi har en tradition av i Sverige är de söta ciderdrickstyper som utomlands inte uppfattas som cider, utan mer som en sorts läsk. Men jag tror vi kan se en ganska stor marknad av äkta cider eller cider som kan tillverkas på många olika sätt. Det finns så stora variationsmöjligheter och allt påverkar smaken. Därför har det varit så roligt att vara med om utvecklingen under de senaste åren när ett stort antal företag har utvecklat nya typer av drycker.

Dagens fråga

Kommer du att följa MFF:s bortamöte mot Wolfsburg

Loading ... Loading ...