Slakten av får i Sverige slog nytt rekord under 2018.

Rekordår för slakten av får och lamm

På landet 2018 blev ett rekordår när det gäller slakt av får och lamm.

Totalt slaktades drygt 280 000 får och lamm vilket är en ökning med sex procent jämfört med 2017.
Den total slaktvikten uppgick till 5 600 ton. Det är den högsta siffra som har uppmätts sedan Jordbruksverket började föra statistik på området 1944/1945.
Andra noterbara siffror för 2018 är att slakten av nöt ökade med fem procent till totalt 425 000 djur eller 136 900 ton.
Slakten av antalet grisar ökade med fyra procent till 2,6 miljoner. Den totala slaktvikten uppmättes till knappt 250 000 ton.
Däremot minskade slakten av fjäderfä, om än marginellt. Den totala slaktvikten på 155 000 ton motsvarar en minskning med en procent under 2018 jämfört med 2017.
Minskade gjorde även den invägda mjölken, närmare bestämt med två procent.