Olämplig plats för skejtramper

YSTAD

Det är inte lämpligt att bygga en skateanläggning eller något liknande på den tidigare lekplatsen söder om Radargatan och norr om Norra Kompassgatan på grund av att det skulle medföra mycket buller och att platsen ligger nära bostäder.
Det svaret får ett medborgarförslag om att inrätta cykel- och skateramper i Edvinshemsområdet.
Kommunen ska dock utreda om det finns en annan lämplig plats i de västra delarna av Ystad, som inte påverkar boenden negativt. Förvaltningen inser att det finns behov av en sådan anläggning, eftersom det har kommit in flera önskemål med liknande förslag.

Dagens fråga

Är du för kärnkraft?

Loading ... Loading ...