Bertil och Lena Axelsson med Ahmadzia Akbari hemma i huset utanför Skurup. Foto: Catharina Nilsson/Arkiv

Skurupbor tågade mot intolerans

Skurup En manifestation anordnades på lördagen mot att den politiska ledningen i kommunen polisanmält 17 ensamkommande barn för bidragsbrott.
Lena Axelsson (S) har fört en lång kamp för att få upprättelse för Ahmadzia Akbari - en av de polisanmälda.

Det är oppositionspartierna Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kommunens väl som anordnar manifestationen mot intolerans i kommunen, uppger SVT.

Skånskan har tidigare berättat att Lena Axelsson (S) har polisanmält Jimmy Nilsson (SD), Mats Björkman (M) och Bianka Mårtensson (M) i myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg för falsk tillvitelse. Orsaken är att de tre nämnda politikerna röstade för att polisanmäla 17 ensamkommande ungdomar för grovt bidragsbrott.
En av dem är 11-årige Ahmadzia Akbari som, förutom en vecka på ett gruppboende i Trelleborg, har varit familjehemsplacerad hos henne sedan han kom till Sverige från Afghanistan för fyra år sedan.
– Han har inte gjort något fel, han har inte ljugit om sin ålder. Han måste få upprättelse och bli rentvådd, sa Lena Axelsson tidigare till Skånskan.

Hon sitter själv i samma nämnd men deltog inte i beslutet om polisanmälan gällande honom eftersom jäv kunde uppstå. Men säger att det var viktigt att gå vidare med en JO-anmälan som tillförordnad vårdnadshavare.

Lena och Bertil Axelsson är familjehem sedan 2010 och stödfamilj sedan början på 90-talet.

Hösten 2015 tog de emot Ahmadzia Akbari som flytt från Helmandområdet i Afghanistan. Migrationsverket gjorde initialt en bedömning av att pojken kunde vara född 2005.
Men när Bertil och Lena skulle placera barnet i skolan och i fotbollslaget märkte de att han var mycket mindre och omognare än de andra barnen.

Sedan dess har familjen fört en lång kamp för att tillvarata Ahmadzia Akbaris intressen. De överklagade beslutet och Ahmadzia fick även flyktingstatus i en enig förvaltningsrätt i augusti 2017.
– Om de hade uppfattat honom som en lögnaktig pojke hade de inte beviljat honom flyktingstatus i en högre instans, säger Lena Axelsson tidigare till Skånskan.

Lena är rasande. Rasande över att Ahmadzia har kommit i kläm. Familjen visste inte hur de skulle berätta för sin 11-åring att han är polisanmäld.

– Han har inte sina biologiska föräldrar här som kan föra hans talan. Och jag kan inte heller sitta tyst när jag tycker att något är fel, jag måste stå upp för honom som medmänniska, säger Lena tidigare till tidningen.

Lena Axelsson har även överklagat beslutet om polisanmälan till förvaltningsrätten, som ansåg att de bara kunde pröva beslutets laglighet och inte dess lämplighet.

 

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du åka in till Köpenhamn?

Loading ... Loading ...