Charlotte Bossen. Foto: TT

Malmö ska vara hållbart

Som en del av den dynamiska Öresundsregionen har Malmö en unik potential för tillväxt och utveckling. Malmö är också en segregerad stad. De senaste åren har stadens hemlöshet ökat. 3300 personer är hemlösa, en tredjedel barn. Klyftorna växer och bristen på en social bostadspolitik hotar tillväxt och välfärd.

Malmö har styrts av Socialdemokraterna i 24 år. Styret har under lång tid haft en politik med dålig måluppfyllelse. År 2018 uppnådde styret inte något av Malmös 11 uppsatta mål. Det är inte gott nog.
För att komma till rätta med delningen av staden behövs minskad arbetslöshet, fler elever som klarar skolan och bättre villkor för företag. Dessutom krävs en liberal bostadspolitik.
Bostadsbyggandet behöver individanpassas, med bostäder för alla livssituationer. Vi behöver verka för blandade upplåtelseformer. Ett exempel är att göra det möjligt för boende i miljonprogrammen att köpa loss sin lägenhet. Vi behöver förtäta, rusta upp nedgångna områden och stärka infrastrukturen Bygga smart och nytt, helt enkelt.

Marknadsmässiga hyror ökar byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Om det rödblå styret vill ha en social bostadspolitik på riktigt måste de sluta ge efter för särintresset Hyresgästföreningen och fokusera på riktade insatser för svaga grupper och en ökad social blandning, inte sänkta hyror för den som har råd att betala vad det kostar.

Centerpartiet vill att kommunen ska uppmuntra och underlätta för privata stadsbyggnadsinitiativ. Malmö bör uppmuntra innovativa lösningar vid bostadsupphandling. För att komma till rätta med delningen i staden behöver allmännyttan ta ett större socialt ansvar. MKB är en av Sveriges största allmännyttor, därför är det anmärkningsvärt att man inte gör mer för de grupper som står längst ifrån bostadsmarknaden. Socialdemokraterna väljer att lägga skattepengar på investeringsstöd som går till subventionerade nybyggda lägenheter för de längst fram i kön, inte till den som behöver.

Idag kan det vara svårt att få bygglov. Mer av makten över bostadspolitiken behöver flyttas närmare kommunen. Malmö måste verka nationellt för förkortade, förändrade och förenklade byggprocesser. Staden behöver en bättre samverkan på regional nivå när det kommer till planering.

Centerpartiet är bekymrade över styrets avsaknad på förslag för att minska delningen av staden. Malmö ska vara en hållbar, grön stad där mångfald och gemenskap bejakas. Styrets sociala bostadssatsningar måste omfatta både bostäder, arbetsmarknad, skola och trygghet. Först då kommer staden att utvecklas.

Dagens fråga

Äger du en bil?

Loading ... Loading ...