Ewa Bertz, Liberalerna, menar att Sverigedemokraterna fördröjt åtgärder för att stoppa extremister.

L inte flata mot extremism

Replik till Nima Gholam Ali Pour (SD).
Föreningslivet är viktigt för Malmö. Det bidrar till en meningsfull och varierad fritid för många Malmöbor samt till utvecklingen av staden. Därför är det viktigt att vi stöttar våra föreningar. Men när vi ger stöd är det också oerhört viktigt att vi kräver av våra föreningar att de värnar om demokratiska kärnvärden och markerar mot extremism. Därför behöver vi tuffare demokratikrav, och givetvis måste dessa gälla alla föreningar vi stödjer. Både de som får bidrag av oss och de vi upplåter lokaler åt.

När det nya mittenstyret formerades var därför just nya tuffare demokratikrav högt på agendan. Under senaste kommunfullmäktige hade dessa nya tuffare demokratikrav kunnat antas.

De nya tuffare kraven hade dels inneburit en ordentlig skärpning av själva kraven för att anses demokratisk, men också ett förtydligande om att även föreningar som enbart nyttjar våra lokaler omfattas. Ifall förslaget hade gått igenom hade man äntligen kunnat agera kraftfullt mot odemokratiska och extremistiska föreningar. Då hade vi kunnat strypa deras bidrag, göra dem återbetalningsskyldiga och förvägra dem tillgång till Malmö stads lokaler.

Tyvärr blev det inte så eftersom detta viktiga och brådskande beslut förhalades genom att SD tillsammans med M och C valde att begära minoritetsåterremiss. Det är bara att beklaga att våra duktiga tjänstepersoner nu åter blir tvungna att ytterligare utreda frågan, istället för att kunna agera kraftfullt mot odemokratiska föreningar.

Argumentet som Nima framför om att de nya kraven skulle innebära att föreningarna själva utreder huruvida de är demokratiska stämmer helt enkelt inte. De nya kraven innebär att förvaltningen beslutar om att strypa bidragen och kräver återbetalning av föreningen. Sedan får föreningarna själva avgöra hur de hanterar den nya situationen utan stöd från staden. Det är uppenbart att begäran om återremiss enbart är ett försök att plocka billiga politiska poäng.

På din fråga ”Varför stoppar du inte utlåningen av kommunala lokaler till extremister när du vet att det pågår?” är tyvärr svaret enkelt. Sverigedemokraterna väljer att förhala möjligheten till det. Med de stärkta demokratikraven som föreslogs till kommunfullmäktige senast hade extremistiska och antidemokratiska föreningar kunnat hindras från att nyttja kommunala lokaler. Nu blir det tyvärr inte så ännu.

Jag är glad att du engagerar dig för att Malmös föreningar ska möta tuffare demokratikrav Nima. Där är vi överens. Ännu bättre vore det dock om du istället för att fiska efter billiga poäng faktiskt bidrog till att tuffare demokratikrav blir verklighet.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...