Sd vill få stopp på förtur i bostadskön

SVEDALA Sverigedemokraterna i Svedala hävdar att det är ett påhitt att möjlighet till en egen bostad är grundläggande för integrationen.
I en motion vill partiet nu se krav på att nyanlända i Svedala ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden när etableringstiden upphört.

– Den som vill bli integrerad blir det vad vi än gör. Det är ett påhitt att egen bostad är grundläggande för integreringen i samhället. I stället för att särbehandla människor bör vi ställa högre krav på nyanlända att på egen hand hitta en bostad.
Det anser Ronny Johnsson, Sverigedemokraternas oppositionsråd i Svedala som tillsammans med partikamraten Peter Frost Jensen lämnade in en motion på ämnet vid kommunfullmäktiges senaste möte.

I motionen föreslår SD att kommunfullmäktige beslutar ge enheten för Arbete och integration i uppdrag att säga upp nyanländas hyreskontrakt när en tvååriga etableringstiden är slut.
Partiet vill att enheten samtidigt upprättar ett krav på att de som fått ett boende enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.
– Vi vill att man på egen hand letar boende som alla andra i Svedala kommun i stället för att de ska ta över de 55 lägenheter som avsatts för akutboende, säger Ronny Johnsson.
Som alternativ menar SD att modulboende och husvagnsboende skulle kunna erbjudas nyanlända som inte kommer vidare på bostadsmarknaden på egen hand.

SD lämnar in motionen efter att enhetschefen för arbete och integration, Raja Sundman, redogjort vid kommunstyrelsens senaste möte för det pågående arbetet som granskats av kommunrevisionen. I motsats till vad SD anser slår revisionen fast att en bostad är en viktig hörnsten för nyanländas integration och egenförsörjning.

Som Skånskan berättat tidigare ställde sig en majoritet av kommunstyrelsen bakom rapporten och rekommendationen att ett sätt att lösa boendefrågan skulle vara att den som har skött ett andrahandskontrakt under ett år väl ska kunna få ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Det skulle vara en möjlighet för alla i Svedala kommun med ett andrahandskontrakt för en lägenhet i kommunala Svedalahem.

– Har man en dräglig bostadssituation är det lättare att ta sig vidare i både studier eller arbete. En bostad är grundläggande för nyanlända så väl som infödda Svedalabor, säger Svedalas andra oppositionsråd Ambjörn Hardenstedt (S).
Han anser inte att husvagns- och barackboende är det som ska användas som bostäder i Svedala.
– De baracker vi har är vad jag förstår genomgångsboende under några månader.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) har tidigare kommenterat frågan och pekat på att Svedala kommun arbetat aktivt med att korta tiden för att kommunen ska stå för andrahandskontrakt på bostäder och att det lyckats väl.
Totalt handlar det just nu om 55 lägenheter av Svedalahems runt 1 230 som används inom arbete- och integrations verksamhet. Flera av lägenheter används som kollektivboenden är personer tilldelas boenden ihop med andra.

SD hänvisar i motionen till en dom i kammarrätten den 22 februari i år som slår fast att Lidingö kommuns uppsägning av bostadskontrakt för nyanlända efter två år inte bryter mot bosättningslagen.
Domstolen skrev i ett pressmeddelande att det inte heller framgår i vilken utsträckning anvisade kommuner är skyldiga att tillhandahålla de nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska ordnas.

Bakgrunden till Kammarrättens prövning är att kommuner runt om i Sverige tolkat bosättningslagen olika.
I botten finns bosättningslagen från 2016 och här regleras inte hur länge en kommun är skyldig att erbjuda nyanlända migranter och flyktingar boende.
Många kommuner har dock tolkat lagen med att kommunens ansvar upphör att gälla när den tvååriga etableringstiden går ut.
Högsta förvaltningsdomstolen kan komma att ta upp ett överklagande eftersom det är ett prejudicerande fall som berör alla landets kommuner.

Dagens fråga

Är du för kärnkraft?

Loading ... Loading ...