Varför stoppar inte Liberalernas Ewa Bertz utlåningen av lokaler till salafister, undrar Nima Gholam Ali Pour, SD.

Liberaler flata mot extremism

Det är anmärkningsvärt att kommunalrådet Ewa Bertz, Liberalerna, som är en del av styret i Malmö, i en replik inte vet vad som beslutats i kommunfullmäktige. Det stämmer att Sverigedemokraterna med stöd av Moderaterna och Centerpartiet lyckades återremittera regelverket om stöd till föreningar. Men Ewa Bertz (L) sprider felaktiga uppgifter när hon menar att återremitteringen har något att göra med kritik mot demokratikraven. Återremitteringens grund var att uppföljningen av demokratikraven skulle förtydligas.
Nu har Ewa Bertz (L) och resten av styret fått i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med ett regelverk som förtydligar uppföljningen av demokratikraven. Nästa gång Ewa Bertz (L) glömmer vad som beslutats i kommunfullmäktige finns det justerade protokoll att vända sig till.

Det som är intressant i Ewa Bertz replik är att hon inte skriver ett ord om det faktum att fritidsförvaltningen lånar ut lokaler till Malmös Unga Muslimer (MUM) och det faktum att MUM flera gånger bjudit in salafister till den kommunala lokalen, Tegelhuset, i Rosengård. Ewa Bertz skriver inte ett ord om detta trots att det är just detta min debattartikel handlade om och trots att det är hon som är ordförande för fritidsnämnden och bär ett ansvar för att salafister kan använda sig av fritidsnämndens lokaler.

Jag kan förvissa Ewa Bertz om att jag inte kommer släppa denna fråga. Så länge MUM fortsätter bjuda in extremister till kommunala lokaler som fritidsnämnden ansvarar för kommer Sverigedemokraterna fortsätta kräva ett svar från Ewa Bertz. Det är ett hot mot demokratin när kommunen börjar legitimera salafister genom att ge dem utrymme i kommunala lokaler.
Jag kommer inte heller släppa denna fråga bara för att Ewa Bertz sprider felaktiga uppgifter och fördunklar debatten. Jag lägger gärna ner tid på att rätta till dessa felaktigheter som Ewa Bertz sprider. Ewa Bertz kan sprida fake news och gömma sig men till sist så måste hon svara på frågan: Varför stoppar du inte utlåningen av kommunala lokaler till extremister när du vet att det pågår? Den frågan måste besvaras och jag har tålamodet och orken att gång på gång ställa den frågan.

Ewa Bertz och jag jobbar på samma våning i stadshuset. Hon är välkommen till mitt kontor där jag kan redogöra för det underlag som finns om hur MUM använder sig av fritidsnämndens lokaler för att ge utrymme åt salafister och andra extremister.
Frågan är om Ewa Bertz är intresserad av att stoppa extremister från att använda kommunala lokaler eller om hon gång på gång vill slå ifrån sig frågan. Demokratikrav är endast ord på papper om det inte finns en tydlig uppföljning eller när det saknas politiker som är beredda att motverka extremisterna.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Webbkryss