Kräver sänkt fart på sin väg

SLIMMINGE När lastbilarna kör förbi måste man hålla i besticken på matbordet så de inte vibrerar ner på golvet.
Det hävdar en boende mellan Skurup och Slimminge och kräver sänkt hastighet till 50 kilometer i timmen.

På vägen, väg 784 från Skurup mot Slimminge, får man i dag köra i max 70 kilometer i timmen. För mycket, tycker den boende, och krävde att hastigheten permanent skulle sänkas till 50 kilometer.
Han fick dock inget stöd hos länsstyrelsen, som strax innan jul förra året avslog hans begäran.

Den boende gav sig dock inte utan överklagade till Transportstyrelsen och skickade med en rad argument, som att det endast är 50 centimeter från körbanan till fasaden på hans hus.
”Det passerar ofta tunga fordon i form av jordbruk och lastbilar från närliggande åkeri. När dessa lastbilar blåser förbi får man hålla i besticken på matbordet så de inte vibrerar ner på golvet”, skrev han.

Han påpekade också risken med att det också finns busshållplats på båda sidor av vägen, hållplatser utan avkörningszon.
”Denna hållplats agerar även skolbarns upphämtning för skolbuss, vilket nog är det mest otäcka i det hela att barn står utmed vägen i väntan på skolbussen medan bilar bränner förbi i minst 70 kilometer i timme.”

Men på Transportstyrelsen tycker man inte argumenten räcker för en hastighetssänkning. Det kan visserligen finnas skäl – dolda förhållanden eller förhållanden som kanske kan missbedömas – att begränsa hastigheten genom en lokal trafikföreskrift.
Å andra sidan är ju fordonsförare är skyldig att anpassa hastigheten enligt vad trafiksäkerheten kräver.
”En sådan anpassning på grund av exempelvis vägens utformning, utfarter samt andra trafikanter på eller vid vägen, ska ske oberoende av vilken hastighet som är den högsta tillåtna på platsen. Trafikanten ska visa särskild hänsyn mot barn”, skriver Transportstyrelsens handläggare i sitt beslut och tycker inte att den boende presenterat tillräckligt med skäl för den önskade hastighetssänkningen.

Dagens fråga

Lyssnar du på Sommarpratarna i P1?

  • Nej (82%, 318 Röster)
  • Ja (18%, 70 Röster)

Antal röster: 388

Loading ... Loading ...