Ja till fler cykelpumpar

ESLÖV

Liberalerna har fått igenom sitt förslag om att kommunen ska placera ut fler offentliga cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i Eslövs tätort och i byarna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör nu tummen upp för motionen.
Redan idag finns tre offentliga pumpar – två vid stationsområdet i Eslöv och en i Marieholm.
Nu ska ytterligare pumpar sättas upp, vid kollektivtrafikpunkter på olika håll i kommunen. Förvaltningen har bedömt att pumparna bör placeras vid Stehags station, vid Örtofta Station, vid torget i Löberöd och vid Stora torg i Eslöv.
Kostnaden uppskattas till 30 000 kronor och tas ur den löpande driftsbudgeten.
Utöver de nya pumparna uppmuntrar förvaltningen och nämnden även till fler nya pumpar vid skolor, idrottsplatser och eventuellt bibliotek. Men sådana insatser får i så fall bollas över till serviceförvaltningen eftersom placeringen av dessa inte hamnar på allmän platsmark.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

Loading ... Loading ...