Militant islamism är det största säkerhetshotet.

15 länder spionerar

Publiceringen av Säkerhetspolisen, Säpos årsrapport, kan ge intryck av att det vankas spännande spioneri- och underrättelseavslöjanden. Men inget kan vara mer felaktigt. Innehållet är föga detaljerat och mest en allmän beskrivning av det säkerhetspolitiska läget.
Nu skall detta inte tas som kritik. Det ligger i sakens natur att Säpo inte kan visa särskilt mycket öppenhet om vare sig hotbilder eller om organisationens egna arbete med att upptäcka, kontrollera och bekämpa olika slag av säkerhetshot.
Gårdagens Säpo-rapport pekar ut tre säkerhetshot, främst islamistisk extremism, högerradikala rörelser samt utländsk påverkan. Att muslimska extremister utgör ett reellt hot vet vi efter bland annat terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och genom de IS-anhängare som medverkat i mördande i Syrien och Irak, där en del nu återvänt till Sverige. Den ömkliga skaran högerradikala kan utgöra ett hot mot enskilda individer men är inget som rubbar samhället stabilitet.
När det gäller utländsk säkerhetsmässigt skadlig påverkan upprepas i Säpo-rapporten i allmänna ordalag opinionspåverkan från framförallt Ryssland. Men även Kina pekas ut, i det fallet främst för cyberspionage. Problemet är att Säpo säger A men inte säger B. Det skulle ge större tyngd om Säpo i sin rapport kunde peka ut konkret vad denna påverkan skulle bestå av. Ingen påverkan eller manipulation har redovisats kring det svenska valet. Att ryska journalister förmedlar en Sverigekritisk bild kan knappast kallas för mer desinformation än när svenska medier skriver kritiskt om andra länder, vare sig det handlar om Ryssland eller Kina. Den lilla rännil av den ryska världsbilden som når Sverige och väst står sig slätt jämfört med påverkan från USA- och brittiskbaserade tankesmedjor. Det mest intressanta i Säpo-rapporten är uppgiften om att ett 15-tal stater bedriver spioneri mot vårt land. Om Ryssland och Kina är två av dessa, vilka är då de övriga 13? Det borde Säpo kunna avslöja.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev