Positiva till ”wall of fame”

Ystad

En Ystadsbo har i ett medborgarförslag föreslagit att en ”wall of fame” inrättas på Ystad arena där kommunens framstående idrottsprofiler, kulturprofiler och företagare kan hyllas. Vid sitt senaste sammanträde tog barn- och utbildningsnämnden upp ärendet och ställde sig positiva till förslaget.
Nämnden lyfter att föreningarna som har regelbunden verksamhet i arenan sedan tidigare har tillgång till en yta i anslutning till den så kallade klagomuren på arenan, och att den ytan skulle kunna användas för det föreslagna ändamålet.
Även ungdomsfullmäktiges grupp med fokus på barn och utbildning har fått yttra sig i frågan och de håller med om att ytan intill klagomuren lämpar sig som wall of fame. Ungdomsgruppen anser vidare att det hade varit roligt att ha en skärm där med bilder och text som rullade. Ungdomarna anser dock att det endast ska vara idrottsprofiler som hyllas på en eventuell wall of fame på arenan.
Barn- och utbildningsnämnden poängterar i sitt beslut – som blev att tacka för förslaget och meddela förslagsställaren att nämnden tycker det är ett bra tanke – att det är föreningarna som i dialog med verksamheten har initiativrätt att inrätta en wall of fame.

Dagens fråga

Är du mörkrädd?

  • Nej (75%, 442 Röster)
  • Ja (25%, 147 Röster)

Antal röster: 589

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev