Ai Weiwei. Foto: Ralph Bretzer
Ai Weiwei. Foto: Ralph Bretzer
Yung Lian och Ai Weiwei. Foto: Ralph Bretzer
Yung Lian. Foto: Ralph Bretzer
Yung Lian. Foto: Ralph Bretzer Foto: Foto: Ralph Bretzer

Exilkonstnärer i samtal

Krönika

Vandrande själar – inre och yttre exil
Ai Weiwei & Yang Lian,
i samtal med Daniel Birnbaum

Ljusets kalender
Malmö stadsbibliotek
Tisdag 12 mars 2019.

Programrubriceringen för tisdagskvällens evenemang på Internationell författarscen i Ljusets Kalender är ”Vandrande själar – inre och yttre exil”. Kvällens två gäster befinner sig nämligen båda i exil. Moderator och intervjuare är Daniel Birnbaum, chef för Acute Art i London. Han deklarerar inledningsvis att han önskar att han vore ännu bättre förberedd för det samtal som strax ska utspela sig och då har han ändå förberett sig noga. Men så är det också en av den kinesiska litteraturens främsta poeter, Yang Lian, och den världskände konstnären Ai Weiwei som sitter bredvid honom.

Det visar sig emellertid att samtalet, som förs på engelska, flyter på med all önskvärd smidighet. Yang Lian är synnerligen talför och lägger gärna ut längre resonemang kring skapandets villkor. Ai Weiwei är aningen kortfattad men leverar å andra sidan välfunna oneliners som får publiken att skratta.

Yang Lian och Ai Weiwei är födda runt mitten av 50-talet och har framgår det mörka minnen från Kulturrevolutionens tid i Kina. Yang Lian skickades ut på landsbygden för grovarbete och Ai Weiweis far Ai Qing som straffades hårt av regimen för sitt självständiga tänkande. Han satt en tid i fängelse men fick under kulturrevolutionen det tyngsta tänkbara arbetet, nämligen att rengöra böndernas latriner.

Dock är Yang Lian och Ai Weiwei eniga om att erfarenheterna från den tiden haft avgörande betydelse för deras skapande. Återkommande under samtalet är vikten av att det verkliga (ofta hårda) livet också måste utgöra en kärna i såväl poesin som konsten.

En annan komponent som framhålls är kontakten med traditionen och det förflutna. Ai Weiwei berättar om hur han som ung inte ville veta av några kulturminnen eller forna epokers konst. Idag använder han sig av antika kinesiska kulturobjekt och hanterar och omformar på så vis de kollektiva minnena.

Enligt Yang Lian är begreppet exil något som egentligen kan appliceras även på andra än dem som likt honom själv och Ai Weiwei inte längre kan leva i sitt hemland Som Yang Lian ser det är måste varje sann poet eller konstnär idag uppleva sin situation som ett slags exil med tanke på hur världen ser ut. Det är med andra ord den inre exil som återfinns i programrubriken.

Angående digitaliseringen på ett globalt plan och dess påverkan på litteratur och konst är kvällens båda gäster påfallande positiva. Vad som framgår är hur omvälvande internet har varit för dem båda. Men kanske i synnerhet för Ai Weiwei som 2005 började blogga och kunde nå ut på ett helt nytt sätt med sina samhällskritiska texter.

Känner de sig som kinesiska kulturskapare? Svaret är att Yang Lian, som fått sitt medborgarskap indraget, bekänner sig till ”den nation som består av kulturskapare världen över”. Ai Weiwei framhåller sin anti-attityd och han tidigt utvecklade den hållningen. Han är inte intresserad av att uppfattas som kinesisk konstnär, men om förhållandena i Kina skulle förändras till det bättre skulle han kunna tänka sig att åter verka där.

Samtalet ger mersmak och för den som vill fördjupa sig finns boken Konst och människa av Ai Weiwei och Yang Lian att tillgå.

Vandrande själar – inre och yttre exil
Ai Weiwei & Yang Lian,
i samtal med Daniel Birnbaum

Ljusets kalender
Malmö stadsbibliotek
Tisdag 12 mars 2019.