SLU ny partner i Treesearch

På landet

SLU blir partner i Treesearch, en plattform för forskning om nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Syftet är att främja samverkan mellan akademi, industri och forskningsinstitut.
– SLU är Sveriges största aktör inom skoglig forskning och vi är ledande inom området skogsbruk och vidareförädling av skogsråvara. Därför är det naturligt att vi ska vara med i denna stora satsning inom skogsmaterialforskning, säger Göran Ståhl, dekan för SLU:s fakultet för skogsvetenskap, på SLU:s webbplats.
Forskningen inom Treesearch är indelad i fyra temaområden: Ved och vedkomponenter – struktur och modifiering; Bioraffinaderi för material; Formningsmetoder för nya material; Nya material – materialdesign och egenskaper.
– SLU är en viktig länk mellan skoglig och skogsindustriell forskning och utveckling. Med SLU:s medverkan breddas kunskapsbasen i Treesearch, särskilt kring de tidiga leden i värdekedjan, säger Daniel Söderberg, föreståndare i Treesearch.