9 miljoner satsas på skogsstrategier.

Miljoner till strategier för skogen

På landet

Som en del av det nationella skogsprogrammet utlyser Skogsstyrelsen 9 miljoner kronor för landets länsstyrelser att söka. Pengarna ska användas för att samordna arbetet med att ta fram regionala strategier för skogen. Regeringen har betonat att pengarna ska fördelas jämnt mellan länen och ett riktmärke som nämnts är 600 000 kronor per län.