Johan Thuresson och Martin Andersson prisades av HC Scan.

Hållbar grisuppfödning prisad av Scan

På landet HK Scans Miljöpris till Leverantör 2018 går till Johan Thuresson och Martin Andersson på Södergård utanför Löderup, Ystads kommun.

Enligt motiveringen är de båda ”föregångare inom hållbart jordbruk och inkluderar samtliga väsentliga miljöområden i sitt arbete”.

På gården finns Löderup Gris som föder upp gyltor till förmedling och slaktgrisar och Löderups Växt som har dikouppfödning och växtodling.
Södergård är en av 16 pilotgårdar inom ”Odling i balans”-projektet. Syftet med projektet är att verka för effektivare miljöförbättrande åtgärder i lantbruket när det gäller övergödning, markbördighet, biologisk mångfald, växtskydd och energi.
Juryn tar i sin motivering också upp att ”energieffektivisering sker genom värmeåtervinning från gödsel och autostyrning av jordbruksmaskiner för att minska drivmedelsanvändningen. Användningen av soja i grisarnas foder är låg då grisarna utfodras med drank från Absolut Vodka, och att gården återtar drank innebär också att kretsloppet sluts”.

Dagens fråga

Vad har du för julgran?

Visa resultat

Loading ... Loading ...