2 miljarder ska öka konkurrensen

På landet Nu finns drygt två miljarder kronor utlysta från EU för säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer.

Branschorganisationer, producentorganisationer och andra organisationer som arbetar med jordbruks- och fiskeriprodukter har möjlighet att ansöka om stödet.

Syftet med stödet är att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft och förbättra konkurrensvillkoren, både inom och utanför EU.
2019 uppgår stödet totalt till drygt 200 miljoner euro och beviljade ansökningar medfinansieras av EU upp till 85 procent.

Stödet är uppdelat så att 100 miljoner euro kommer att användas till så kallade enkla program där åtgärder genomförs av en eller flera organisationer som kommer från samma medlemsstat. Av denna summa fördelas 75 miljoner euro till åtgärder som riktas mot länder utanför EU.
Drygt 90 miljoner euro av budgeten kommer att användas till så kallade multiprogram där åtgärder genomförs av organisationer som kommer från två eller flera medlemsstater.
En nyhet är att det inom budgeten för multiprogram öronmärkts 8 miljoner euro till åtgärder på EU:s marknad som syftar till att öka konsumtionen av färsk frukt och grönsaker samt att det öronmärkts 5 miljoner euro för åtgärder riktade mot tredje land som avser nöt- och kalvkött.
Den som är intresserad av att veta mer kan hitta mer information Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se.