Dystra tider för Danish Crown.

Storvarsel på Danish Crown

På landet

Danish Crown har aviserat att de ska spara 350 miljoner kronor. Mellan 300 och 400 tjänster ska försvinna och främst drabbas verksamheten i Storbritannien, skriver Landbrugsavisen.
– Vi vidtar åtgärder nu för att hålla oss på spåret mot det budgeterade resultatet för året. Det betyder dessvärre att vi kommer avveckla mellan 300 och 400 tjänster över hela koncernen med merparten i Storbritannien, säger vd Jais Valeur.
Sedan tidigare råder både anställningsstopp och stopp för konsulter på företaget. Samtidigt ser man över verksamheten för att hitta projekt och investeringar som kan skjutas på framtiden.
200 miljoner kronor ska sparas på dotterbolaget Tulip.
– Vi har under de senaste månaderna fått flera viktiga kontrakt i England, så säljmässigt är vi på rätt väg. Det förändrar dock inte det faktum att vi fortfarande har för höga omkostnader, säger Jais Valeur.