SCA köper skogsmark i Lettland

På landet

SCA fortsätter att satsa i Baltikum, närmare bestämt i Lettland. En avsiktsförklaring har undertecknats med Latvian Forest Company om ett köp på sammanlagt 10 000 hektar skogsmark.
Latvian Forest Company äger och driver ett antal skogs- och jordbruksfastigheter i Lettland. Köpeskillingen vid ett eventuellt förvärv skulle uppgå till cirka 260 miljoner kronor eller 26 000 kronor per hektar.
– Vi ser Baltikum som en del av basen för SCA:s råvaruförsörjning. Vi har redan en organisation för virkesanskaffning i Estland och Lettland och vår verksamhet kommer att stärkas ytterligare av ett eget skogsbestånd, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog.
Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna.