Kris för nordirländska bönder

På landet Intäkterna för lantbrukarna på Nordirland sjönk drastiskt under fjolåret och väntas fortsätta falla i år. Sammanlagt rör det sig om en minskning med 23 procent.

Samtidigt brottas bönderna med stigande foder- och maskinkostnader, rapporterar Farmers Weekly.
Redan under förra året föll inkomsterna för Nordirlands bönder. Preliminära siffror visar att de totala intäkterna minskade med över en miljard svenska kronor, trots att den totala produktionen ökade med en procent. Foderpriserna steg under året med 13 procent, vilket slog hårt eftersom foder står för över hälften av kostnaderna för bönderna på Nordirland.
De totala maskinutgifterna ökade också med fem procent, främst på grund av en 10-procentig ökning av kostnaden för bränsle och oljor.

Enligt den brittiska jordbruksmyndigheten förväntas den genomsnittliga inkomsten för en jordbrukare falla från cirka 360 000 kronor 2017-2018 till 300 000 kronor 2018-19. Värst drabbas grisbönderna som får höjda foderpriser och samtidigt sänkta grispriser. Bättre kommer det gå för spannmålsodlarna som troligen kan vänta sig en inkomstökning tack vare höjda spannmålspriser.

Nordirlands lantbruksfack menar att siffrorna är nedslående och ordförande Ivor Gerguson betonar böndernas beroende av direktstöd.
– Av böndernas sammanlagda inkomst på 360 miljoner pund, var 286 miljoner pund direktstöd från Bryssel genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Därför kan ett beslut om hur direktstödet ska ersättas efter Brexit inte vänta längre.