Phil Hogan.

EU:s lager av mjölkpulver sinar

På landet

EU:s lager av mjölkpulver är på väg att försvinna. Efter försäljningen i januari återstår 22 000 ton. Det motsvarar 6 procent av lagervolymen ett år tidigare, rapporterar Jordbruksaktuellt.
EU tog bort mjölkkvoterna 2015 vilket ledde till ökad produktion och fallande priser. Under 2016 kunde stora volymer av mjölkpulver säljas med garanterat pris till EU:s interventionslager. Under 2018 har dock marknaden visat ett mycket större intresse för mjölkpulvret.
– Den senaste auktionen är bevis på att Kommissionens åtgärder som infördes under mjölkkrisen 2015-2016 har varit effektiva och gett resultat. Vi har lyckats sälja av våra interventionslager av mjölkpulver utan att sätta press på de europeiska mjölkpriserna, säger lantbrukskommissionären Phil Hogan.