Höghastighetståg i Japan. Foto: TT

Höghastighet gynnar Malmö

Varje år blir vi fler Malmöbor i en expanderande region. Malmö är en attraktiv stad som har sina utmaningar men också många möjligheter. En av möjligheterna är utbyggnaden av höghastighetsbanan mellan Malmö och Stockholm, som skulle kortas ner till 2,5 timmar. Sverigeförhandlingen, som lämnade sin slutrapport i slutet på 2017, beräknade att höghastighetsutbyggnaden med sträckorna Stockholm- Malmö och Stockholm- Göteborg färdigställs år 2035.

Med en höghastighetsjärnväg skulle cirka tio miljoner människor i hela södra Sverige och Köpenhamnsområdet, bindas ihop och kunna nå varandra inom 2-3 timmar.
Men det stannar inte där. Fehmarn-bältförbindelsen kommer, när den står klar 2028, att binda samman Malmö, via Öresundsbron, med norra delarna av Europa och göra det möjligt att resa till Hamburg på cirka tre timmar.
Vi ser inte höghastighetståget som enbart en transportförbindelse till Stockholm utan en möjlighet för Malmöområdet att bli en arbetsmarknadsmetropol, strategiskt placerad mellan Hamburg och Stockholm. Vår växande stad och regionen behöver fler jobbtillfällen, studietillfällen och fler näringslivsinvesteringar.

Alla inser att något måste göras för att klara den trängsel vi har i nuvarande järnvägssystem. Trots satsningar på underhåll av järnvägsnätet, bättre kontroll av underhållet och över 700 miljarder kronor i satsning i den senaste nationella planen för infrastrukturen för åren 2018–2029, behövs det mer. När nya banor byggs kan det frigöra kapacitet på det befintliga nätet och skapa bättre förutsättningar för regional- och godstrafik.
Vi är väldigt nöjda med att infrastrukturminister Tomas Eneroth vill samla olika politiska partier till ny förhandling med initiativ till en snabbare utbyggnad av höghastighetsbanor.

En del av Sverigeförhandlingens stora förtjänst är kopplingen mellan infrastrukturutbyggnad och bostadsbyggande. När höghastighetsbanorna börjar byggas kan även kommunerna som berörs av höghastighetsnätet helhjärtat satsa på sin del: att bygga bostäder och bygga ut service.

Sverige ska ha en infrastruktur som både går att lita på och som ligger i den absoluta framkanten. Investeringarna i infrastruktur är också ett effektivt sätt att skapa sysselsättning och ett smart sätt att möta en eventuell lågkonjunktur. Vi kan i ett enda slag gynna flera värden: jobben, näringslivsutvecklingen, klimatet och trafiksäkerheten. Men främst är det en möjlighet att skapa en långsiktigt positiv samhällsutveckling i hela vårt område.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Webbkryss