Förändringen är viktig för restauranger. Foto:TT

Ett ohållbart system

1 juli i fjol utvidgades kraven på personalliggare till fler branscher. Systemet innebär att alla som är verksamma i en lokal där det bedrivs näringsverksamhet måste vara inskrivna i liggarna.

För skötsamma företag innebär personalliggare en oproportionerlig administrativ börda, utan några bevis för att Skatteverket med systemet kommer åt fuskare. Samtidigt riskerar införandet av personalliggare slå hårt mot grupper som redan har en utsatt position på arbetsmarknaden.
Varje gång en person som är verksam i företaget kommer eller lämnar arbetsplatsen ska det antecknas – vilket många vittnar om blir ohållbart. Liggaren ska vara lättillgänglig och kontinuerligt uppdaterad om Skatteverket gör ett besök. Om någon saknas får företaget betala kontrollavgifter på upp till 25 000 kr.

Företagarna står bakom ambitionerna att stävja svartarbete, skatteundandragande och osund konkurrens, men det är avgörande att arbetet baseras på rättvisande empiriskt underlag. Det finns idag ingen tillförlitlig undersökning som stödjer att personalliggare minskat svartarbete.
De negativa konsekvenserna av systemet och Skatteverkets tillsyn är påtagliga. Företagare vittnar om buffliga metoder när myndighetens kontrollanter kommer. Den administrativa kostnaden ökar och det finns en utbredd oro över att bagatellartade misstag kan resultera i viten.

Arbetsgivaren är ansvarig för att personalen skriver in sig i personalliggaren. Viljan minskar bland företagen att ta in de som står långt från arbetsmarknaden om de innebär en ökad risk på grund av eventuella missar i personalliggare. Stränga straff innebär att många företagare väljer att inte chansa. Regelverket är kontraproduktivt.

Företagarna har tidigare pekat ut riskerna för Skatteverket. Tyvärr föll det för döva öron. Skatteverket utlovade en utvärdering av det nuvarande systemet till årsskiftet, men enligt myndigheten prioriteras det inte och väntas dröja så länge som till årsskiftet 2019–2020. Det är oacceptabelt. Både Skatteverket och den nytillträdda regeringen måste ta frågan på allvar och lyssna på företagen.

Företagare ska fokusera på att driva och utveckla sina verksamheter, inte att underhålla system för myndighetsutövning, som saknar bevisad effekt. Systemet med personalliggare drabbar företag som är skötsamma, deras medarbetare, och dem som står långt från arbetsmarknaden. Att medge att man har gjort fel är inte någon last för varken en myndighet eller politiker, tvärt om. Det är dags att erkänna att det utvidgade systemet med personalliggare var ett felsteg och slopa systemet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Webbkryss