Familjecentralen Guldkornet ingår i den satsning för att öka hjälpen till hbtq-personer. Foto: Roger Sunesson
Socialchef Mikael Lindberg.

Svalöv först i Sverige att satsa på hbtq-certifiering

Svalöv Jämställdheten ska öka i Svalövs kommun.
Därför kommer individ och familjeomsorgen, elevhälsan, familjecentralen Guldkornet och kommunen lägga ännu mer kraft och hbtq-certifierar delar av sina verksamheter.

Det innebär samtidigt att Svalöv får landets första hbtq-certifierade stödboende för ensamkommande barn och unga vuxna:
– Vi vill utveckla vårt förebyggande arbete mot diskriminering inom verksamheter som kommer Svalövsbor till nytta.
– Detta sänder en signal inåt i organisationen om att vi tillsammans jobbar aktivt för jämställdhet, men även till våra kommuninvånare om att vi är en öppen, modern och välkomnande organisation, säger Mikael Lindberg, socialchef i Svalövs kommun i ett pressmeddelande.
Det nya greppet att arbeta innebär bland annat att verksamheterna genomför en förändring för en mer modern, öppen arbetsmiljö, men även ett välkomnande bemötande sett ur ett hbtq-perspektiv.
Enhetschef Cesar Vargas, enhetschef för stödboende Nova ser fram emot det nya sättet att arbeta:
– För oss på Stödboende Nova är alla människors lika värde och lika rättigheter en självklarhet. Personalen på stödboendet har alltid strävat efter att lära ungdomar demokratiska värderingar och god kommunikation människor emellan.
– Värderingar som är väldigt viktiga för en lyckad integration i samhället. Jag tror att hbtq-certifieringen även kommer att stärka vår värdegrund och kvaliteten på bemötande gentemot alla ungdomar inte bara nyanlända.
Några skattekronor kommer inte att sättas till.
Här är det MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor som är en del av mötesplatsen UngKrafts strävan för att stoppa upp det ökade utanförskapet och psykisk ohälsa bland unga.
Rent praktiskt kan det nya tänkesättet handla om hur man ifrågasätter normer på arbetsplatser och hur man möter varandra som kommuninvånare.
MUCF har gjort en hel rad undersökningar och dessa visar på att unga hbtq-personer i större utsträckning utsätts för mobbning, hot och våld än andra unga i samma ålder.
Inom RFSL ser man mycket positivt på Svalövs kommun inställning:
– Det är ett välkommet initiativ. Speciellt då det är verksamheter som möter många människor där just bemötandet av andra är väldigt centralt.
– Svalövs kommun har nu fått verktygen att arbeta systematiskt med frågor gällande mänskliga rättigheter, jämställdhet och antidiskriminering, säger Gustaf Hedman, utbildningschef på RFSL.
De verksamheter som ska hbtq-certifieras är:
Elevhälsan, familjecentralen Guldkornet, öppna insatser, vuxenstöd, stödboendet Nova, arbetsmarknadsenheten, inklusive bostad och flyktingsamordnaren samt försörjningsstöd.

Dagens fråga

Lyssnar du på Sommarpratarna i P1?

  • Nej (82%, 318 Röster)
  • Ja (18%, 70 Röster)

Antal röster: 388

Loading ... Loading ...