Nytt samarbete ska skapa bättre väderanalyser.

Ny vädertjänst

På landet SMHI och norska motsvarigheten MET utökar sitt samarbete för mera träffsäkra väderanalyser. De båda instituten ska slå samman sina datorer av hög kapacitet och tillsammans skapa en superdator.

– SMHI och det norska väderinstitutet har under senare år utvecklat ett världsunikt samarbete kring prognosproduktion. Nu tar vi nästa steg och investerar gemensamt i nästa kraftfulla superdator, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI, i ett gemensamt uttalande där Roar Skålin, generaldirektör för Meteorologisk institutt, (MET), lägger till:

– Samarbetet mellan SMHI och MET kring både prognosproduktion och superdatorer visar värdet av internationellt samarbete. Prognoserna blir bättre och vi använder både kompetens och resurser effektivt.
Den nya superdatorn blir mer än dubbelt så kraftfull som båda ländernas nuvarande superdatorer tillsammans. Datorn består av två delar, Cirrus respektive Stratus, där den förstnämnda står i SMHIs datorhall i Norrköping och den andra på NSC, Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet. NSC sköter också inköp och drift av superdatorn.

MET anskaffar dessutom ett tredje kluster, Nebula, för sin forskning. SMHIs forskningsavdelning kommer att dubblera sin datorkraft, eftersom forskarna snart får ta över hela SMHIs nuvarande superdator Bifrost.