Ett 70-tal lägenheter och radhus med två, tre våningar ska binda samman Höllviken och Ljunghusen och på så sätt skapa en ny entré från vattnet. 8Illustration: JR Wingårdhs
Vid brofästet skapas ett torg som är tänkt att länka samman kanalen med väg 100. Kanalväktartornet bevaras och ges en framträdande roll som ett landmärke i området.
Bostäder i två eller tre våningar planeras för den första etappen längs Falsterbokanalen.
Vellinge kommun menar att husen samspelar med tallarna och kanalen och förstärker upplevelsen längs kanalen.

Första steget för bostäder längs kanalen

HÖLLVIKEN
70 nya bostäder och ett torg vid brofästet finns med i den första markanvisning för Falsterbokanalen som nu är avgjord.
JR Kvartersfastigheter och arkitektfirman Wingårdhs tog hem uppraget för den första etappen.

– Det är i ett ovanligt tidigt skede som vi nu har en markanvisning. Tanken är att vi från start har med oss JR Kvartersfastigheter och Wingårdhs i planprocessen, säger Anna Möller, samhällsbyggnadschef i Vellinge kommun.

Sommaren 2018 utlystes en första markanvisningstävling för planerna att utveckla området på båda sidorna av Falsterbokanelen.
Fastighetsutvecklaren JR Kvartersfastigheter tillsammans med arkitektfirman Wingårdhs arkitektkontor AB har nu fått uppdraget att förverkliga den först etappen kallad Gläntan som är först ut att detaljplaneras.
Vellinge kommun har under flera år drivit utvecklingen av Falsterbokanalen och i planprogrammet har kanalområdet delats in i tre övergripande utvecklingsområden, Hamnen, Piren och Gläntan. Enligt direktivet från kommunen ska Gläntan bestå av både service och bostäder, ett 70-tal lägenheter och radhus.

Vellinge kommun vill att byggnationen ska bidra till att binda samman Höllviken och Ljunghusen och på så sätt skapa en ny entré från vattnet.
– Det är viktigt att poängtera att allmänheten fortfarande ska kunna röra sig längs kanalen, ner till badplatsen och genom skogen. Området ska inte privatiseras men utvecklas för att bli mer spännande, säger Anna Möller.
Totalt åtta företag lämnade in förslag på att utforma området.

Precis vid brofästet ska även ett torg skapas, tänkt att länka samman kanalen med väg 100.
Här ska det finnas möjlighet till en blandning av verksamheter samtidigt som det befintliga Kanalväktartornet bevaras och ges en framträdande roll som ett landmärke för området.
Det vinnande bidraget har valts ut av Vellinge kommun med motivering att det visar en stor respekt för platsen, naturen, miljön och dess kulturvärden.
– Jag vågar inte sia om när en detaljplan kan vara klar, men kanske 2021, säger Anna Möller.

Dagens fråga

Eurovision: Borde Sverige ha vunnit?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev