Priserna på leveransvirke ökade 2018.

Största prisökningen av leveransvirke på tio år

På landet

Priserna för leveransvirke var under 2018 bättre än på många år. Ökningen, som gäller både timmer och massaved, syns över hela landet.
Leveransvirke utgör cirka åtta procent av den totala försäljningen av virke och innebär att skogsägaren, själv eller med hjälp av entreprenörer, avverkar och kör fram virke till bilväg.
Enligt statistik från Skogsstyrelsen ökade massavedspriset vid detta sätt att leverera med åtta procent i norra Sverige och med 13 procent i mellersta och södra Sverige. Ökningen är den största på tio år.
Timmerpriserna har för samma regioner under samma period stigit med fem, sex och sju procent.