Även köttdjursproducenter kommer kunna ansluta sig till det nya systemet som lanseras under 2019 med namnet Topcow. Foto: Jakob Hydén
Martin Olsson, vd Skånesemin.

Enklare IT för djurbönder

På landet Ett nytt integrerat IT-system kommer snart lanseras för svenska djurbönder. Grunden är lantbrukarnas egna gårdssystem och syftet är att göra IT-tjänsterna både enklare och billigare, berättar Martin Olsson, en initiativtagarna till projektet.

Allt färre bönder och allt högre IT-kostnader.
Det är de utmanande förutsättningarna som ligger bakom projektet ”Modernt IT-system för husdjursnära tjänster” som drog igång i augusti 2017. Tankearbetet startade dock långt tidigare, berättar Martin Olsson, till vardags vd på Skånesemin som driver projektet tillsammans med Rådgivarna i Sjuhärad.

– Det blir färre kor och färre bönder vilket innebär att det blir dyrare eftersom färre ska bära kostnaderna. Problemet är att vi är inlåsta i våra gamla system med höga fasta utgifter. Det vi gör är att skapa system som kan fördelas på fler lantbrukare och fler kor, förklarar Martin Olsson.
Arbetet har bedrivits i projektform med innovationsstöd genom Jordbruksverket. De nya tjänster som skapas i projektet kommer lanseras nästa år under varumärket Topcow.

En av de stora poängerna med det nya systemet är att det utgår från bondens egna gårdssystem.
– Det har varit vår utgångspunkt och böndernas direkta önskemål. Det finns många olika system från olika leverantörer på marknaden, men vi har tagit fram en lösning som gör att vi kan hantera alla, säger Martin Olsson.

För den enskilde lantbrukaren kommer IT-hanteringen bli både enklare och säkrare. Data om kobesättningen, mjölkning och annat rapporteras in i systemet, vilket sedan automatiskt skapar stalljournal till Jordbruksverkets CDB-databas medan uppgifter om exempelvis stamboksföring och avelsvärdering skickas till Växa Sverige.
Samtidigt kan kontrollen genomföras betydligt enklare i en särskild app. Det nya systemet kommer också kunna skapa värdefull statistik och möjliggöra jämförelser med utländska mjölkproducenter.

Delar av systemet är nybyggt, men merparten är köpt av det holländska företaget Dairy Data Warehouse, som redan har 2 miljoner kor i sina system – en siffra som växer stadigt. Det är också på det sättet som kostnaderna kan hållas nere, berättar Martin Olsson.

En annan stor nyhet är att även köttdjursproducenter kommer kunna ansluta sig till systemet.
– Det har inte tidigare funnits något bra managementprogram för nötköttsproduktion. Tillsammans med Uniform-Agri har vi skapat ett som nu är färdigt och håller på att installeras på de första gårdarna. Det kommer bli en enorm förbättring för dem.

Europeiska innovationspartnerskapet
EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet.
Det går att söka två olika stöd inom EIP-Agri: stöd för att bilda en innovationsgrupp samt stöd till att genomföra ett innovationsprojekt.
En innovationsidé kan vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt sätt att nå marknaden eller en ny process som har stor betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen.
För att ett projekt ska passa inom EIP ska resultatet av projektet komma till nytta för fler än dig och din samarbetsgrupp.