Kastade 11-årig dotter från båt

Lomma En 46-årig man som i september kastade sin elvaåriga dotter i vattnet från familjens segelbåt i hamnen i Lomma har dömts för misshandel. Påföljden blev villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst.

Han ska dessutom betala 8 700 kronor i skadestånd till dottern.
Det var på morgonen den 8 september som båten med mannen, sambon och deras barn låg förtöjd i Lomma hamn.
Efter en konflikt med dottern lyfte han henne över relingen och kastade henne i vattnet varpå han återvände ned under däck.
Flickan kunde inte ta sig upp på egen hand men fick hjälp av en man och en kvinna som befann sig på en båt som låg förtöjd några meter bort.
Vattendjupet på platsen är cirka två meter, avståndet från vattenytan till kajkanten är 1,5 meter och vattentemperaturen var vid det aktuella tillfället åtta-tio grader.
Tingsrätten konstaterar att flickan blivit nedkyld och chockad och fått ont.

Slutsatsen är att mannen agerat i bestraffningssyfte och att hans handlande varit både kränkande och farligt. Därmed döms han för misshandel av normalgraden.
Mannen är aldrig tidigare dömd och lever under välordnade förhållanden.
Mot den bakgrunden och i och med att han samtyckt till samhällstjänst och det saknas anledning att befara fortsatt brottslighet föreligger så kallade särskilda skäl för att avstå från fängelsestraff, som enligt tingsrätten är den normala påföljden.
Tingsrätten beviljar det skadeståndsbelopp som flickans ombud begärt.
7 500 kronor gäller kränkning och 1 200 sveda och värk, akut psykiskt lidande.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Webbkryss