Flera brister på förskola

Sjöbo

Arbetsmiljöverket kräver att en förskola i Sjöbo åtgärdar flera brister som upptäckts i verksamheten vid en inspektion.
Då konstaterade verket att förskolan har otillräckliga kunskaper om gällande arbetsmiljöregler för störande och hörselskadligt buller samt kunskaper om hur hög ljudnivån ska vara.
Det saknas även rutiner för riskbedömningar gällande gravida arbetstagare samt rutiner för medicinsk kontroll av nattarbetande personal.
Vid gungställning saknas inspringningsskydd och på en avdelning saknas det spisskydd och brännskaderisker för barnen kan samtidigt innebära oro för personalen, påpekar Arbetsmiljöverket.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.