Dialog pågår om planerad cykelväg

sydost Det pågår en dialog om den planerade gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge som Trafikverket ska bygga 2021-2022.

Trafikverket har föreslagit att den 22 kilometer långa gång- och cykelvägen ska anläggas på norra sidan av vägen 1022 och 1500. Förslaget utgår ifrån de förutsättningar som finns i området och från samråd med Länsstyrelsen, Region Skåne och Ystads och Simrishamns kommuner.
Nu kommer kommunerna att ha ytterligare ett möte med länsstyrelsen för att tydliggöra hur nationella, allmänna intressen såsom Natura 2000 och naturreservat inverkar på olika alternativ till sträckningen.
– Vi vill försäkra oss om att alla alternativ, så långt det är möjligt, har utretts och att vi får en helhetsbild där alla aspekter finns med, från miljöhänsyn och allmänintresse till turism och trafiksäkerhet. Och därför behöver vi träffa länsstyrelsen, säger Kristina Bendz (M), kommunalråd Ystads kommun, i ett pressmeddelande från kommunen.
Syftet med gång- och cykelvägen är att få en trafiksäker förbindelse längs kusten för cyklister och gående samtidigt som de smidigt når viktiga målen.
– Detta är en efterlängtad satsning inte minst ur turistsynpunkt. Cykelturism är enormt stort och vi ser en potential i framför allt utländska cykelturister som visar stort intresse för cykellandet Sverige, säger turistchef Marie Holmström, Ystads kommun.

Den 3 juni 2019 invigs Sydkustleden som knyter ihop Kattegattleden och Sydostleden och förbinder Göteborg med Växjö i en 90 mil nationell cykelled.
Sträckningen Hammar–Skillinge kommer då att gå via en tillfällig led på befintliga vägar norr om kustvägen genom Löderup och Borrby.
Mer informations finns på trafikverkets hemsida.

Dagens fråga

Brukar du titta på Mästarnas mästare?

Loading ... Loading ...

Webbkryss