Busslinje 122 mellan Barsebäck, Löddeköpringe och Kävlinge har fått många fler resenärer under det senaste året.

Vill ha mer busstrafik till Barsebäck

KÄVLINGE Kollektivtrafiken i Kävlinge drabbas troligen inte av några indragningar i Region Skånes åtgärdsprogram.
Däremot försöker de ansvariga förbättra busstrafiken mellan Barsebäck, Löddeköpinge och Kävlinge.

– Resandet på busslinje 122 har ökat med 23 procent under 2018 i jämförelse med året innan. Därför vill vi lyfta fram sträckan som viktig att arbeta med, säger Johanna Kaaman på strategiska avdelningen.

Bussförbindelsen mellan Barsebäck och Kävlinge har drabbats av en rad förseningar när resandet har ökat och i vissa fall har pendlarna missat tåg från Kävlinge station.
Samtidigt är det trångt på väg 1137 mellan Löddeköpinge och Kävlinge, där dagligen mellan 5 000 och 7 000 fordon passerar.
En Löddeköpingebo skrev häromdagen och krävde att det blir fler turer med buss 122. Samtidigt har det satts in fler turer på linje 126 från Löddeköpinge till Lund. Varför inte göra samma sak med linje 122 för oss som pendlar med tåget till Malmö, skriver resenären.
Johanna Kaaman menar att kommunledningen och de trafikansvariga är medvetna om problematiken och försöker få till ett möte med regionens kollektivtrafiknämnd för att lyfta fram behovet.

– På sikt blir det enklare för pendlarna till Malmö när Lommabanan öppnar i december 2020. Men busstrafiken till järnvägen måste fungera ännu bättre då, förklarar Johanna Kaaman.
I det trafikåtgärdsprogram som Region Skånes kollektivtrafiknämnd ska ta upp vid sitt sammanträde på fredagen finns det bara en punkt som direkt berör Kävlinge kommun.
– Det står att linje 119 mellan Kävlinge, Stora Harrie och Lilla Harrie ska läggas om, men trots att vi har frågat har regionen inte velat berätta vad omläggningen innebär mer än att det inte är en nerläggning, säger Johanna Kaaman.
Bland bussåtgärderna, som är tänkt att genomföras i augusti 2019, kan man också läsa att resandet på linjen har minskat med
1 500 resor och intäkterna med 35 479 kronor. En annan busslinje kan också beröra Kävlingeborna.
De resenärer som åker med buss 123 från Kävlinge till Lund kan få mer ont om plats om hållplatsen i Vallkärra dras in från stadsbussarna. Då måste Vallåkraborna ta länsbussen från Kävlinge istället.

Dagens fråga

Har du varit på bio den senaste månaden?

Loading ... Loading ...

Webbkryss