Gärna snabbtåg men utred alla alternativ

Frågan om snabbtåg är en av de största frågor som nuvarande generationer politiker har att ta ställning till. På plussidan finns miljövänligheten och att snabbtåg kan knyta ihop vårt land med övriga Europa på ett sätt som vi aldrig upplevt men kan ske eftersom det pågår ambitiösa snabbtågssatsningar i en rad EU-länder. Men frågetecknen är också många.
Snabbtåg som färdas i den tänkta allra högsta hastigheten – 320 km i timmen – blir väldigt dyra, 230 miljarder, och då ingår ändå inte alla stationsombyggnader. Det blir också stora ingrepp i naturen. Samtidigt innebär hastighetevinsterna att antalet stopp blir väldigt begränsat. Det är också troligt att snabbtåg blir så dyrt att andra tågsatsningar för vanlig arbetspendling blir lidande.
Själv är jag i grunden en stark anhängare av snabbtåg. Däremot har jag svårt ta ställning till vilken lösning som är den allra bästa vad gäller t.ex hastigheten.
Men det finns också ett annat frågetecken, nämligen om dagens teknik för höghastighetståg är den rätta.
För några år sedan åkte jag med världens snabbaste tåg, Maglev, en sorts magnettåg i Shanghai, som kan köras i 430 km i timmen. Det var en förvånansvärt behaglig färd. Sådana tåg kan gå på pelare och kräver därmed mindre naturingrepp vilket sänker kostnaderna. Ett annat alternativ som nämns är hyperloop, ett slags snabbtåg i ett rör (tunnel). Min slutsats blir att vi först måste klara ut vilka tågalternativ som finns.
Lars J Eriksson

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

Loading ... Loading ...