Johan Ericsson är nöjd med den nya arbetsliv- och fritidsnämnden.
Rune Sandström däremot, är kritisk mot den den ”tunna” budgeten”.

Kritik mot nya nämndens budget

KÄVLINGE När den nya nämnden för arbetsliv och fritid tog upp budgeten för 2019 var Socialdemokraterna kritiska mot bristen på detaljer.

– Hur sk vi kunna bedömma vilka satsningar som görs och hur de olika verksamheterna lyckas med sitt uppdrag om det inte finns några konkreta uppgifter med i budgeten, säger Rune Sandström (S) som är andre vice ordförande i arbetsliv- och fritidsnämnden.

Han ger två exempel. Det finns inga summor för hur mycket pengar som ska gå till Kulturskolan respektive föreningsbidragen.
– Vi vill att det ska vara avgiftsfritt på Kulturskolan därför att alla familjer har inte råd att betala årsavgiften för sina barn.
– Sen vill vi också höja bidragen till föreningarna och det har Moderaterna ställt sig positiva till men hur ska vi veta om det blir så när föreningarna inte ens nämns i budgeten, menar Rune Sandström, som hade sitt eget yrkande tillsammans med övriga socialdemokater.
I nämndsplanen för den nya nämnden kan man läsa att ramen ligger på 306 miljoner kronor, vilket S ville höja med 5,5 miljoner kronor.
Här står också att mest pengar satsas på lärcentrum med bland annat vuxenutbildning, sfi och arbetsmarknads- och integrationsåtgärder, 190 miljoner, medan kultur- och fritid får 58, 6 miljoner och individ- och familjeomsorgen får 54, 6 miljoner kronor.
Det man också kan utläsa av planen är att ramen för lärcentrum har skurits ner med 8 miljoner kronor, bland annat beroende på ersättningar från Migrationsverket, att budgeten för fritid och kultur har ökats med 100 000 kronor och att ramen för individ och familj har ökats med 2,7 miljoner kronor.

Ordförande Johan Ericsson (M) förklarar den ”detaljfattiga” budgeten med att det är en helt ny nämnd och bara ramarna är klara. Detaljerna kommer fram efter hand under året när verksamheterna har organiserats.
– Vi har ju redan gett en del direkt i budgeten, som att vi ska plocka fram nya riktlinjer för försörjningstödet, där vi vill ställa krav på att fler ska gå över till utbildning och arbete, säger Johan Ericsson.
Han är nöjd med det första mötet i nämnden och pekar på den oda stämningen som redan råder i gruppen, trots ibland politiska skiljaktigheter.

Dagens fråga

Har du rest med ersättningsbuss idag?

Loading ... Loading ...

Webbkryss