Foto: TT/Arkiv

Kan bli dyrt lämna kommunförbundet

STAFFANSTORP Att lämna Kommunförbundet Skåne kan stå Staffanstorp dyrt.
Det visar en konsekvensbeskrivning som förbundet tagit fram.
Den visar även hur övriga kommuner då får bära extrakostnader.

Kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M), vill att Staffanstorp som första skånska kommun lämnar förbundet.
Ärendet finns på dagordningen till kommunstyrelsens möte i veckan.
Christian Sonesson har sagt att han inte tycker Staffanstorp får tillräcklig valuta för den halvmiljon det årligen kostar kommunen att vara medlem.

Men ett utträde kan kosta ännu mer, visar den konsekvensbeskrivning Staffanstorp nu fått del av.
Här listas några exempel på vad förbundet tagit fram, upphandlat och driver för kommunerna vilket för Staffanstorp under 2018 inneburit besparingar på upp mot tre miljoner.

Dessutom har kommunen inte behövt avsätta egna tjänster och pengar för förhandlingar eller för egna upphandlingar eftersom förbundet skött detta.
Ett sådant exempel är den länsgemensamma regionala analys och handlingsplan för psykisk hälsa som kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne i samverkan med brukarorganisationerna tagit fram.
En sådan har sedan 2016 varit en förutsättning och ett krav för att få ta del av statliga stimulansmedel som 2018 för Staffanstorp var 837 170 kronor.
All verksamhet kan inte mätas i kronor och ören, skriver kommunförbundet i sin konsekvensanalys.
Mycket av värdet för medlemmarna är knutet till att förbundet bevakar, lyfter fram och driver medlemmarnas intressen i en stor mängd regionala, nationella och internationella sammanhang.

Detta går Staffanstorp miste om vid ett eventuellt utträde. Det handlar till exempel om kommande arbete inom nya prioriterade områden som digitalisering och bredbandsutbyggnad, tidiga insatser för barn och unga, integration, klimatfrågor och energieffektivisering samt civil beredskap och kriskommunikation.
Robert Wedmo (C) i Staffanstorp har reagerat mot att kommunen föreslås gå ur kommunförbundet.
– Den halvmiljon Staffanstorp årligen betalar till kommunförbundet tjänar vi tämligen snabbt igen genom gemensamma upphandlingar och utbildningar, skriver han på sociala medier.

Han ser också andra risker och citerar ur konsekvensanalysen:
”Utträde innebär också merarbete med att hantera ett annorlunda beslutsfattande kring gymnasieantagning för ungdomar från Staffanstorps kommun. Övriga kommuner kan andrahandsmottaga ungdomar från Staffanstorps kommun i mån av plats.”
– Staffanstorps blivande gymnasister riskerar således att hamna i ett B-lag med sämre möjlighet till att komma in på sina önskade utbildningar oavsett betyg, befarar Robert Wedmo (C).

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

Loading ... Loading ...