Inga pengar tillbaka till de äldre

SVEDALA Politikerna i kommunstyrelsen anser inte att pengarna ur Emilia Perssons donation används felaktigt i samband med att Solgården målats om och köpt in nya möbler.

Äldreboendet Solgården i Klågerup målades om och det köptes in nya möbler för ärvda fondpengar avsedda för trivselhöjande åtgärder.
I en motion som nu varit uppe i kommunstyrelsen kräver Ingrid Pedersen (SD) att pengarna ska återbetalas eftersom underhåll och inventarier ska bekostas av kommunen.
Men precis som socialnämnden anser nu kommunstyrelsen att de 124 580 kronor som använts till att måla om och köpa in nya möbler till Solgården i Klågerup inte ska återbetalas till fonden.

Ingrid Pedersen anser att de öronmärkta trivselpengar efter att Emilia Persson, som bodde på Solgården fram till att hon dog 1991 då hon testamentera närmare 440 000 kronor till boendet, används felaktigt. Det då hon i testamentet skrev att ”Medlen ska disponeras av föreståndaren på Solgården för patienters och personals trevnad.”

Tidigare har pengarna använts till att köpa in en parcykel, en finservis, nya trädgårdsmöbler och att arrangera litet extra festligheter. Alla fondpengarna, totalt 406 350 kronor, överfördes till boendet 2017 för att disponeras av enhetschefen och det är efter överföringen som upprustningen av de äldres miljö gjorts.

Men återigen pekar politikerna på att målning och inköp av möbler visserligen bekostas av kommunen, men inom en adekvat gräns. Det som trivselpengarna används för är bland annat fondväggar och möbler som inte hade fallit inom ramen för kommunens inköp som ska vara enligt lika standard på samtliga boenden.
Svedalas kommunfullmäktige är nu sista instans som får motionen på sitt bord.

Dagens fråga

Lyssnar du på Sommarpratarna i P1?

  • Nej (82%, 318 Röster)
  • Ja (18%, 70 Röster)

Antal röster: 388

Loading ... Loading ...