Satsa på folkbildningen

Skåne behöver satsningar på folkbildningen – inte neddragningar på utbildning och lärande. Därför är det anmärkningsvärt att det nya alliansstyret i Region Skåne nu skär ner på Skånes folkhögskolor.

Redan när Alliansen presenterade sin budget för Region Skåne i höstas varnade Miljöpartiet för att det saknas pengar till folkhögskolorna. Alliansens företrädare skakade då på huvudet och sa att deras ambition var att det inte skulle ske några neddragningar. Tyvärr var det bara tomma ord.

På regionala utvecklingsnämndens sammanträde på torsdag föreslår Alliansen en kraftig neddragning på folkhögskolorna i Skåne. Den särskilda satsning på 700 nya platser på de skånska folkhögskolorna som Miljöpartiet och det tidigare rödgröna styret i Region Skåne drev igenom förra året tas nu helt bort.

”Region Skåne finansierar inte utökade platser som tillkom 2018”, skriver styret i handlingarna inför sammanträdet. I klartext betyder det att Region Skåne inte motfinansierar den historiskt stora satsning på folkhögskolorna som den rödgröna regeringen tog beslut om förra mandatperioden. Därmed underfinansieras folkhögskolorna och folkbildningen prioriteras ner.

I en tid av främlingsfientlighet och ökade klyftor i samhället vill Miljöpartiet tvärtom stärka folkhögskolornas roll. Folkbildningen och det livslånga lärandet bidrar till demokratin, kulturen, ökad mångfald och ett mer jämlikt samhälle. Utbildningsklyftorna minskas och utbildningsnivån i samhället höjs.

Skåne står idag inför en rad utmaningar. I flera kommuner är mer än var tionde ungdom mellan 18 och 24 år öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd. Sysselsättningsgraden är bland de lägsta i landet och Malmö är den storstadsregion med högst arbetslöshet i Sverige.

Folkhögskolorna når grupper som andra skolformer inte når och erbjuder samtidigt svenskundervisning och etableringskurser till nyanlända. Elever som saknar behörighet kan komplettera sina betyg eller läsa yrkesutbildningar och får därmed en andra chans in på arbetsmarknaden. Här utbildas bland annat socialpedagoger, personliga assistenter, hälsocoacher och lärarassistenter. Därmed hjälper folkhögskolorna till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom både näringslivet och den offentliga sektorn.

Många av de kurser och utbildningar som erbjuds – särskilt inom det kreativa området – har ett så högt anseende att de lockar elever från hela landet. Här har några av Sveriges främsta musiker, författare, fotografer, journalister och serietecknare börjat sina karriärer.

Söktrycket är många gånger högt. I höstas sökte i snitt två personer till varje plats på de särskilda kurserna och 1,4 personer till varje plats på de allmänna kurserna i Skåne. Då behövs det en utbyggnad av folkhögskolorna – inte de neddragningar som Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna nu vill genomföra.

Nej, Alliansen, det här bådar inte gott inför framtiden – varken för folkhögskolorna eller Skåne!

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...