Joakim Röstlund

Digital vård en trygghet

Replik på Yngve Sunessons ledartext ”Nät­lä­ka­re inte bara bra”, publicerad 20190123:

Möjligheten att få vård via video i mobilen är idag ett naturligt alternativ för många i Sverige. På KRY hjälper vi varje dag patienter över hela landet få tillgång till trygg vård till en betydligt lägre samhällskostnad än om de hade uppsökt en fysisk vårdcentral.

Tyvärr är det många myter som florerar kring den digitala vårdens funktion och arbetssätt. I en ledare i Skånska Dagbladet och Norra Skåne skriver Yng­ve Sunesson bland annat att “Många av sam­talen med nät­lä­ka­ren hade lika gär­na kun­nat göras till telefon­tjänsten 1177”.
Detta påstående saknar belägg. KRY är en digital vårdgivare som ger läkarvård för specifika symptom likvärdig med den som kan ges på en fysisk vårdcentral. På KRY kan vi diagnostisera och behandla, utfärda remisser eller ge recept på läkemedel, något som inte är möjligt via 1177.

Sunesson skriver att “När nät­lä­ka­rna hän­visar pa­ti­enten vidare till en vård­cen­tral el­ler till akuten blir det dubbla lä­kar­kon­takter, vilket är onö­digt dyrt”.
Detta stämmer inte. Av de patienter vi tar emot hänvisar vi 10-15 % vidare till fysisk vård. I de fall vi inte kan hjälpa en patient återbetalas patientavgiften och vi begär inte någon offentlig ersättning för det vårdbesöket.

När 1177 som en naturlig del i sitt uppdrag hänvisar patienter vidare till vårdcentraler, närakut eller sjukvård, så uppstår däremot två samhällskostnader: samhällskostnaden för att ringa 1177 som varierar runt ca 100 kr beroende på region/landsting, samt samhällskostnaden för ett fysiskt besök i primärvården (kostar samhället ca 1700 kr att producera) eller för ett akutbesök (kostar samhället ca 3000-4000 kronor att producera).
Om 1177 istället skulle hänvisa vidare till KRY skulle samhällskostnaden vara betydligt lägre: 400 kr om patienten betalar patientavgift, annars 650 kr.

På en viktig punkt håller vi med skribenten: det är bra att IVO kvalitetsgranskar vården. Under 2018 var KRY först ut av de digitala vårdaktörerna att granskas av IVO.
Enligt IVO bedriver vi ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som är känt av medarbetarna, precis som det ska vara i en god vård som är säker för patienten, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik. Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för att hantera de farhågor som IVO tittar särskilt på. Vi har till exempel en restriktiv antibiotikaförskrivning jämfört med den fysiska vården.

Digital vård är här för att stanna och innebär stora möjligheter för patienterna och för det svenska sjukvårdssystemet.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...