Den nya detaljplanen är utformad enbart för att optimera antalet nya fastigheter på Genarp 6:53, menar de boende som överklagat. Foto: JOAKIM STIERNA

Boende i Genarp vill inte ha nya grannar

GENARP Boende i Genarp vill inte ha nya grannar.
De har överklagat detaljplanen som kan innebära nio nya hus mellan Sandvägen i väster och en parkmark i öster.

– Detaljplanen är utformad enbart för att optimera antalet nya fastigheter på marken.
Hänsyn tas inte till gammal befintlig bebyggelse, skriver de klagande. Stödmurar i betong med anledning av höjdskillnader i norr kommer de inte att acceptera, påpekar de också.
Det var i december som byggnadsnämnden i Lund antog detaljplanen för Genarp 6:53. Syftet är att pröva möjligheten till ytterligare bostäder inom fastigheten som är 10 800 kvadratmeter. Byggrätten på den har inte utnyttjats maximalt.

Fastighetsägarna vill dela upp marken så att nio nya hus kan byggas här men det tilltalar inte de blivande grannarna som överklagat.
– Jag kan förstå att man reagerar om man haft en fri utsikt över parkmark och där nu ska byggas bostäder, säger byggnadsnämndens ordförande i Lund, Klas Svanberg (M).
– Det blir så klart en förändring när man får nya hus intill sin egen tomt. Samtidigt är den utbyggnad som planeras helt i linje med gällande översiktsplan och marken är ett förtätningsområde i Genarp, säger han.
I byggnadsnämnden tyckte man inte att utplaceringen av de planerade nya husen stör. Tomterna blir ungefär lika stora som de som redan finns i området och antalet hus är rimligt i förhållande till ytan.

– Det som vi tyckte var lite klurigt var att de som bor där i dag går ut i parken via den fastighet som nu ska bebyggas. Men det har vi löst genom att låta en remsa längst ner, vid den anslutande parken, förbli parkmark. Då ska man även i fortsättningen kunna gå här ut till parken, säger Klas Svanberg.

Marken som tas i anspråk är i detaljplan från 1965 angiven som mark för bostadsändamål samt parkmark eller plantering. Området ingår till största delen i bevaringsprogram för Genarp och den befintliga bebyggelsen är markerad som byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du varit på bio den senaste månaden?

Loading ... Loading ...

Webbkryss