Musikskolan ska utredas

STAFFANSTORP Den styrande majoriteten i Staffanstorp vill att musikskolans framtida organisation utreds.
Samtidigt vill man undersöka införande av en fritids- och kulturcheck.

Frågorna fanns med på dagordningen när kommunstyrelsens arbetsutskott möttes på tisdagen.
Socialdemokraterna yrkade avslag på båda förslagen.
– När den styrande majoriteten initierar utredningar av den här typen brukar det handla om att de vill lägga ner eller privatisera verksamheten, säger Pierre Sjöström, kommunalråd (S).
– Vi menar att en sådan utredning behövs inte. Vi tror syftet med den är att privatisera musikskolan.
Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) menar att det är ett brett utredningsuppdrag man ger till beredningen för kultur-, fritids- och demokratifrågor.
– Vi har ett musikchecksystem och det är viktigt att musikskolorna behandlas likadant. Kommunala musikskolan har haft problem med resultatet. En privat musikskola kan inte ha det, då går den i konkurs. Att med skattepengar då rädda vår musikskolas underskott – det vill vi utredningen tittar på, säger Christian Sonesson.
Samtidigt vill majoriteten utreda en utvidgning av nuvarande musikchecksystem att även omfatta fritids- och kulturcheck.
– Musikchecken blev lyckad, köerna försvann och det ges fler valmöjligheter. Vi vill se om det går att applicera på fler områden. Beredningen får ett fritt uppdrag där man kan se hur andra kommuner gör, säger Christian Sonesson (M).

Pierre Sjöström (S) köper inte majoritetens resonemang.
– Om man först ändrar förutsättningarna för kommunala musikskolan så att den inte kan hålla budget, och sen använder det som ett argument mot den, för förändring – nej, det är inte trovärdigt, säger Pierre Sjöström (S).
– En fritids- och kulturcheck vill vi inte heller ha, vi yrkade avslag på att det ska utredas.

Dagens fråga

Har du bokat någon sommarresa?

Loading ... Loading ...