Niels Paarup Petersen (C). Foto: TT

Viktiga reformer för Skåne med i paketet

Efter fyra månaders diskussioner har Sverige äntligen fått en regering.
Vi fyra gick till val med en förhoppning om att kunna skapa en stabil alliansregering, men har fått acceptera att alliansen inte vann valet. De senaste månader har Centerpartiet kämpat för att få till en alliansregering med stöd över blockgränserna, men det har tyvärr stoppats av andra partier. Därför lade vi ner våra röster i riksdagen så Stefan Löfven kan tillträda med det starkaste liberala och borgerliga reformpaket sedan 90-talet som grund för regeringens politik.

För Skåne finns det flera viktiga reformer med i paketet, som leder till mer frihet för skåningarna, oavsett om de bor på den skånska landsbygden, i villaområdena eller i storstädernas utanförskapsområden.

Efter flera års osäkerhet för skogsägare har Centerpartiet fått igenom en rad åtgärder för att stärka äganderätt och rättssäkerhet för skogsägare, samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Vi har också fått gehör för åtgärder för svenskt lantbruk: i ett första steg förstärkt krisstöd till utsatta lantbrukare efter sommarens torka. Medan andra partier vill begränsa möjligheterna till utveckling på landsbygden är det för Centerpartiet självklart att landsbygden måste ges frihet att utvecklas.
Vi har fått igenom förändringar av strandskyddet som kommer göra det enklare att bygga längs sjöar och vattendrag i Skåne.

Ett jobb är avgörande för människors frihet. I Skåne står en stor grupp utanför arbetsmarknaden. Fler ska få chansen till ett jobb utan utbildningskrav. Det sker genom införandet av etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa. Etableringsjobben ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag på ett sätt som gör att fördelarna i etableringsjobben inte går förlorade. Kraven på kollektivavtal för nystartsjobb tas bort. Ett ingångsavdrag, det vill säga borttagna arbetsgivaravgifter de första två åren, införs för ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända. Det är bara några av de åtgärder som paketet innehåller för bättre integration.

Skåne behöver fler företag och företagare. Därför är det glädjande att vi har fått igenom flera centerpartiförslag om gynnsam beskattning av växande företag. Uttaget av arbetsgivaravgift sänks. Maxbeloppet för rutavdrag tredubblas. Det ska också utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. Ett rutavdrag för äldre ska utredas. Den extrabeskattning som finns vid generationsväxling i företag, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående, tas bort. Beskattning av personaloptioner reformeras genom att bland annat storleken och personkretsen utvidgas så att svenska regler är internationellt konkurrenskraftiga.

Medan skatterna höjts i både Region Skåne och i flera skånska kommuner har Centerpartiet säkrat att Skånes arbetare och företagare kan se fram emot skattesänkningar från riksdagen.

Samtidigt som valfriheten garanteras införs en ny kömiljard: en nationell satsning för att korta väntetiderna, som tar särskilt hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov. En generalplan för kortare köer tas fram tillsammans med regionerna. Ambulansvården, cancervården och förlossningsvården stärks.

Alldeles för många tjejer, och killar i Skåne har inte friheten att bestämma över sina egna liv. De lever under hedersförtryck där familjen bestämmer deras framtid. Med Januariavtalet tas ordentliga tag mot hedersförtrycket. Hårdare straff, mer satsningar på kunskap, och utvisning för icke-svenska medborgare kombineras med nya möjligheter för att ingripa vid misstanke om tvångsgifte eller könsstympning. Det är mer än dags att Sverige tar tag i det kanske största hotet mot svenska ungdomars frihet.

Sist men inte minst har Centerpartiet kämpat för kraftfulla åtgärder för miljö och klimat. Det handlar bland annat om satsningar på laddstationer till elbilar, biogas, åtgärder för grönt flyg, upprustning av järnvägen och förbud av onödiga plastartiklar.

Givetvis innehåller överenskommelsen även politik som Centerpartiet inte drivit själva, men så är det i en kompromiss och vi är stolta över hur många liberala reformer vi fått igenom. Nu börjar arbetet med att se till att regeringen verkställer överenskommelsen, och vi lovar att vi kommer vara en nagel ögat på regeringen för leverans.

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot Malmö
Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot Skåne läns södra
Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot Skåne läns norra och östra
Jonny Cato Hansson (C), riksdagsledamot Skåne läns västra

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...