Investeringar i forskningsbolaget NBR och i sockerbruket i Örtofta talar för svensk sokertillverknong, anser Jacob Bennet. Foto: Sara Strandlund/Arkiv
Jacob Bennet. Foto: Jakob Hydén

Sockertoppen tror på framtiden

På landet Priset på socker är det lägsta på flera år. Men Jacob Bennet, ordförande i Betodlarna, har stark tro på betodling i framtiden. Men det kommer att krävas effektiviseringar.

– Vi måste bli bättre i Sverige. På odlarenivå måste vi höja våra skördar. Vi måste komma ikapp våra danska kollegor. De är två ton socker per hektar bättre än oss. Det innebär att de är ungefär 15-20 procent bättre än vad vi är i produktionen. Sedan måste industrin bli bättre på att sälja sockret med de svenska mervärdena, säger Jacob Bennet.
Vad är det danskarna gör så bra?
– Jag upplever att de danska odlarna är lite med dedikerade sin egen sockerbetsodling. De lägger mer krut, tanke och mer omsorg kring den. De är kanske lite bättre på att anamma kunskap och forskning som finns kring betodling. De är lite mer på tå. Men vi ska bli bättre och det kommer vi att bli, säger Jacob Bennet.

Hösten 2017 avreglerades sockerbranschen inom EU. Enligt Jacob Bennet innebar det förmodligen den största förändring som europeisk och svensk betodling upplevt under efterkrigstiden.
Samtidigt som produktionen varit stor i övriga världen har avregleringen lett till att det i framförallt Tyskland och Frankrike och till viss del England, kontrakterats för mycket socker.
– Man har producerat för mycket socker i sin iver att bli stora spelare på världsmarknaden. Det har också gjort att utbudet är större än efterfrågan och det trycker priserna på både den europeiska marknaden och på världsmarknaden. Nu är vi, i och med avregleringen, mer beroende av vad som sker på världsmarknaden, säger Jacob Bennet.
Vilka blir konsekvenserna av prisbilden? Riskerar odlare att slås ut?
– Slås ut låter väl dramatiskt. Men odlare kommer att lämna betodlingen för andra grödor de tycker är mer lönsamma för sin fastighet. Tittar vi i stort på den svenska betodlingen har vi samma areal idag som före avregleringen.

Jacob Bennet anser att det ännu är för tidigt att utvärdera vad avregleringen för med sig, men lutar ändå åt att fördelarna överväger nackdelarna.
– Jag tycker att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt i Sverige. Vi har haft en kontraktering som varit väl anpassad till den efterfrågan som finns. Vi har inte sysslat med de sandlådefasoner som våra europeiska kollegor gjort där man har haft alldeles för stor kontraktering till egentligen ingen nytta. Här har vi hittat en bra balans mellan utbud och efterfrågan som gjort att vi kunnat upprätthålla en hygglig prisnivå.
Vi är nu en del av en världsmarknad. Vad kan vi i Sverige göra för att påverka priserna?
– Vår svenska produktion går huvudsakligen till svenska konsumenter. Det är en marknad vi ska vara rädda om och jobba mycket med. Jag tycker att vi kan bli ännu bättre på att värna de svenska mervärdena. Vi har en fantastisk fin betodling här med en hög kvalitet och stort miljötänkande. Jag tycker att vi kan trycka mer på de värdena i framtiden.

– Det är två saker som talar för svensk betodling. Dels lägger vi mycket krut på att utveckla den svenska betodlingen genom vårt forskningsbolag NBR, Nordic Beet Research. Där investerar vi mer pengar än någonsin för att stärka den svenska betodlingen. Sedan gör vår köpare Nordic Sugar enorma investeringar i Örtofta. Man investerar en miljard i anläggningen i Örtofta för att göra den till den bästa anläggningen i Europa när det gäller dels processen och dels logistiken kring sockret. Väger man ihop de här två satsningarna så tror jag att vi kommer att stå oss väldigt starka i framtiden, säger Jacob Bennet.

Dagens fråga

Litar du på opinionsundersökningar?

  • Nej (80%, 328 Röster)
  • Ja (20%, 83 Röster)

Antal röster: 411

Loading ... Loading ...

Webbkryss