Dea Trier Mørch (1941-2001).. Foto: Britte Montiny
Cuba, 1969. Linoleumtryck, Røde mor
Svarta Panternledaren Huey Newton, 1969. Linoleumtryck, Røde mor
Ur Vinterbarn, 1976. Linoleumtryck
In i livet, utgiven 1977.

Unik och sevärd bilddokumentation

Konst/recension

KONst
Dea Trier Mørch – In i världen
Louisiana
Till och med 28 april

Louisiana inleder utställningsåret 2019 med att foga ännu ett kapitel till den långkörande serien Konst på papper. I fokus denna gång står Dea Trier Mørch (1941-2001) – dansk författare, bildkonstnär och förgrundsgestalt i 1970-talets danska feminism. Utställningen har underrubriken In i världen som också är titeln på hennes kritikerrosade och egenhändigt illustrerade bok från 1977.
Omedelbart syftar titeln på en babys väg från tryggheten i livmodern till mötet med världen utanför, således själva födelseprocessen, men kan också tolkas som en uppmaning åt ”Gudar, faraoner, präster, patricier, ämbetsmän, kungar, kejsare, furstar, härförare och handelsmän…” att öppna ögonen och ta steget in i den värld där de flesta är alldeles vanliga människor.

Titelarian ovan är hämtad ur Politisk konst från 1973 och återspeglar något av Dea Trier Mørchs ideologiska grundsyn. Bildkonsten har bara mer sällan ägnat sig åt att beskriva den arbetande människans vardag. Något som blev alltmer uppenbart under 1960-talet när kraftfulla vänstervindar svepte över världen.
Om det var dessa vindar som drev Dea Trier Mørch att omedelbart efter examen från Danska konstakademin (där hon antagits redan som 16-åring) söka sig österut ska jag låta vara osagt. Under åren 1964-1967 fortsatte hon dock sina studier i bland annat Prag, Warsawa och Leningrad innan hon efter en avslutande tid i Moskva återvände till Danmark.
Som bildkonstnär har Dea Trier Mørch sin styrka i den grafiskt rena och kraftfulla linjen vilket hon utnyttjar till fullo i linoleumsnittet som blev hennes främsta medium. Hennes syfte var inte att skapa konst för konstens egen skull. Konsten var till för att användas, för att massproduceras, en insikt som mognade i kontakten med öststaternas propagandistiska folk- och plakatkonst.

Åter i Danmark 1968 inledde Dea Trier Mørch sin konstnärskarriär med den illustrerade reseskildringen Sorgmunter Socialism med bilder från bland annat Bolsjoj-teatern och Moskvas tunnelbana.
Ett år senare var hon en av grundarna till Røde mor, ett vänsterorienterat konstnärskollektiv som arbetade med bildkonst, rockmusik och teater. Mørch blev bokstavligt talat gruppens affischnamn. Rött står givetvis för den politiska färgen, mor för kvinnans roll. Utan mödrar, utan födandets våndor, inga människor…

Det sena 1960-talet var turbulent, präglat av studentrevolter, Cuba-uppror, det kalla kriget, vietnamkriget, medborgarrättsrörelsen. Røde Mor engagerade sig och Dea Trier Mørch skapade linoleumtryck med revolterande cubaner, Svarte panterledaren Huey Newton, helikoptrar, fångar under tortyr, allt återgivet med lika mycket emfas som empati.
Att födas är det viktigaste steget i en människas liv men (nästan) aldrig skildrat i konsten. Maria med baby Jesus, ja. Maria i födslovåndor, nej. Dea Trier Mørch tröttnade på mörkläggningen och utkom 1976 med boken Vinterbarn som handlar om 18 kvinnor på Rigshospitalets förlossningsavdelning.
Inget skiljer kvinnorna åt – de förenas i födandet. I ord och bild – glasklart och ömsint – skildrar Mørch förlossningens olika faser från de första värkarna till dess det nyfödda barnet drar sina första andetag.

Om ömsintheten var påfallande i Vinterbarn är den nästan helt frånvarande i illustrationerna till uppföljaren In i livet. Här är där födandet, inte de födande kvinnorna, som står i fokus. Sakligt, osentimentalt och med en minimalistisk renhet följer Dea Trier Mørch återigen hela förlossningsprocessen – jag inbillar mig att den kunde tjäna som handbok åt blivande barnmorskor.
Med In i livet sätter Dea Trier Mørch också i det närmaste punkt för sitt bildskapande och övergår till att skriva. Åren 1967-1977 kan möjligen uppfattas som ett inledande stadium till ett liv som mer och mer kom att ägnas det skrivna ordet, men likafullt ett stadium som alstrat en unik, personlig och ytterst sevärd bilddokumentation från en oförglömlig period i den globala 1900-talshistorien.

KONst
Dea Trier Mørch – In i världen
Louisiana
Till och med 28 april