Ska Hörby satsa på ronderande väktare i centrum? Ja, det föreslår flera partier i motioner till fullmäktige. Men att anlita väktare kan leda till miljonkostnader för kommunen. Arkivbild

Satsar på fritidsgårdar och vakter

STAFFANSTORP Om fältgruppen läggs ner vill kommunen lägga ett större fokus på fritidsgårdsverksamheten inom ramen för ”Ung i Staffanstorp”. Satsningen på kommunala ordningsvakter fortsätter också.

– Men det finns inget samband mellan fältgruppens arbete och satsningen på kommunala ordningsvakter, varken finansiellt, organisatoriskt eller uppdragsmässigt. Däremot ser samhället annorlunda ut idag än när Fältgruppen tillkom.
Det skriver kommunens tjänstemän och politiker på hemsidan i ett gemensamt svar på några av de frågor som allmänheten har ställt i samband med att det blev känt att den populära Fältgruppen i nuvarande form, kommer att läggas ner.

– Beslutet är inte taget än. Den nya arbetsmarknadsförvaltningen har i föreslagen budgetram fått tilldelat sig olika besparingskrav.
Att avveckla fältgruppen är en del av det förslag som ligger till grund för arbetsmarknadsnämndens beslut om internbudget den 17 januari, säger Annette Christiansson, tillförordnad förvaltningschef för den nya arbetsmarknadsförvaltningen.
Hon pekar på att det absolut största förebyggande arbetet i Staffanstorp bedrivs i skolan och inom olika fritidsverksamheters dagliga arbete.
– Arbetsmarknadsnämnden har socionomer som arbetar kurativt på alla kommunens skolor. Det finns också en ungdomsmottagning på familjecentralen i Staffanstorp, och för de som behöver råd och stöd gällande missbruk av olika slag finns Fenix, ett öppenvårdsteam för ungdomar, berättar Annette Christiansson.
Hon pekar på att föräldrautbildning är också en viktigt förebyggande insats därför att stöd till föräldrar kan göra stor skillnad i ett läge då en ungdom befinner sig i en så kallad riskzon.

Även samarbetet med polisen, Region Skåne och enskilda organisationer framhålls i det förebyggande arbetet.
Annette Christiansson säger också i en kommentar att ”det inte är inte möjligt för mig att besvara vad den totala besparingen blir eller ens om det totalt sett är en besparing, då ekonomin måste ses som en helhet i kommunen”.
På kommunens hemsida sägs det att resurserna för det förebyggande och trygghetsskapande arbetet har ökat i kommunen.

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss