Ubåten HMS Södermanland besökte Malmö i maj 2017.
Prins Oscar är hertig av Skåne.

Ubåt döps till HMS Skåne

MALMÖ En hertig finns redan och nu är det bestämt att landskapet Skåne även ska få en ubåt uppkallad efter sig.
HMS Skåne beräknas bli leveransklar till ubåtsflottiljen i Karlskrona år 2025.

Året innan levereras ubåten HMS Blekinge. De båda landskapen har fått ge namn efter de två nya ubåtar som beställts av Försvarsmakten.

I Malmö finns en stor anknytning till ubåtar. Den första som byggdes på Kockumsvarvet hette Swärdfisken och sjösattes år 1914. Varvet har byggt och levererat många ubåtar till försvaret genom åren. Numera är det enbart Saab Kockums designkontor som finns i Malmö.
År 2024 år är det dags att sjösätta den nya ubåtstypen A 26. Byggnationen pågår redan på Saab Kockums i Karlskrona.

Nu är det också klart att namnen på de nya båtarna blir HMS Skåne och HMS Blekinge.
HMS står för hans/hennes majestäts skepp.
– Traditionen att ge ubåtar landskapsnamn infördes under amiral Per Rudbergs tid som chef för marinen. Han ansåg att marinens slagkraftigaste fartyg skulle överta landskapsnamnen när jagarepoken gick i graven, berättar kommendörkapten Torbjörn Lundströmer som är chef för materielsektionen vid marinstaben i Stockholm.
– Genom att ge ubåtar namn efter kustlandskap ges en folklig och lokal anknytning till landskapet som upprätthålls genom exempelvis hamnbesök. Detta har under de senaste decennierna uppskattats av såväl besättningar som allmänhet.

Per Rudberg var chef för marinen under åren 1978-1984 och det var under de åren som landskapsnamnen började användas i stället för att som tidigare knyta an till mytologiska eller historiska väsen, kungliga personer, sjöhjältar, stjärnbilder med mera.
Numera döps korvetter till stadsnamn och minröjningsfartyg efter fyrar och öar.

Skåne har dock använts som fartygsnamn av försvaret tidigare. Linjeskeppet HMS Skåne byggdes i Kalmar 1683. I slutet av 1700-talet gavs även en galär namnet Skåne.
– Skåne är ett stort landskap med god rekryteringsbas i närheten av ubåtsflottiljens hemmabas och flera hamnar finns att besöka, konstaterar Torbjörn Lundströmer vidare och nämner också att prins Oscar är hertig av Skåne.
Prins Oscar föddes i mars 2016 och är kronprinsessan Victoria och prins Daniels yngsta barn.
Själva namngivningsceremonin brukar ske i samband med sjösättningen av ubåten.

Den andra nya ubåten ska heta HMS Blekinge och den beräknas bli leveransklar år 2024. I landskapet finns en mångårig skebbsbyggnadstradition och Karlskrona är också hemmahamn för första ubåtsflottiljen.
Prinsessan Adrienne, yngsta barnet till prinsessan Madeleine och Chris O´ Neill, är hertiginna av Blekinge.

Läs mer:

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...