Laila Olsen (S) menar att kostpolicyn ska gälla.

”Ta bort alternativ ingen stor besparing”

STAFFANSTORP Kostpolicyn är antagen av kommunfullmäktige och kan inte ändras av utbildningsnämnden.

Det säger Laila Osen (S) och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden med anledning av förslaget från den styrande M- och SD-majoriteten att inte längre erbjuda ett köttalternativ till barn som av religiösa skäl inte äter fläskkött. Även andelen ekologiska varor ska minskas.

Laila Olsen var med i gruppen som tog fram kommunens kostpolicy. Hon är också kokerska inom offentlig verksamhet i Malmö. Hon ser inte att förslaget skulle innebära en motiverad besparing för kommunen.
– Jag kan inte se några merkostnader för att servera till exempel nötköttbullar i stället för köttbullar av blandfärs. Anbudspriserna är oftast högre på blandfärs, säger hon.
Enligt Laila Olsen kan inte utbildningsnämnden gå in och ändra i kostpolicyn.
– Kostpolicyn uttrycker tydligt vad som gäller vid specialkost av religiösa fall.
– En diskussion med kostchefen kan ske i dessa fall och då menas det en diskussion mellan vårdnadshavare och kostchef, understryker Laila Olsen.

De fall då det enligt kostpolicyn erbjuds vegetarisk kost istället är när det är halalslaktat kött som efterfrågas och inte allmänt när det är ersättning för fläsk.
– Besparing på 50 000 kronor har jag svårt att motivera med att vi diskriminerar elever som behöver annan kost av religiösa skäl, säger Laila Olsen.
Hon är också kritisk till att användningen av ekologiska varor ska minska.
– När det gäller ekologiska livsmedel är målet i kostpolicyn tydligt. Kommunen ska öka andelen ekologiska livsmedel. Inte minska. Att man går in och ändrar det målet är ett tydligt avsteg från beslutet som togs i fullmäktige.
– Vi strävar mot ett ekologiskt hållbart samhälle och då ska väl Staffanstorp ta sin del av ansvaret. Är inte eleverna i skolorna värda detta? Jämför med till exempel Lunds och Vellinge kommuner som har kommit långt i det arbetet när det gäller skolmaten. En besparing på 300 000 på ekologiska livsmedel är ett stort steg bakåt, menar Laila Olsen.

I Malmö kommun serveras ett annat alternativ när det är fläsk men inget halalslaktat kött i skolor och förskolor. Kött som slaktas enligt icke godkända metoder serveras inte heller i Staffanstorp, vilket också anges i kostpolicyn.

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev